Leestijd: 1 minuut

De koper van uw woning houdt zich niet aan de afspraken die zijn gemaakt in het koopcontract. Zo wordt bijvoorbeeld de borgsom niet op tijd gestort, of de koper van uw woning komt niet opdagen bij de notaris. Wat kunt u doen?

Geef de koper nog een kans om afspraken na te komen

Stuur de koper een brief of e-mail waarin u hem in gebreke stelt. U geeft de koper zo nog een keer de kans om de gemaakte afspraken na te komen. In de koopovereenkomst staan de eisen waar de ingebrekestelling aan moet voldoen. Als de koper hier niet naar luistert, dan heeft dat gevolgen voor hem. De gevolgen staan ook in de koopovereenkomst.

Wat kunt u eisen van de koper?

U kunt eisen dat de koper de koopovereenkomst nakomt. U kunt ook een boete eisen, als dit zo is afgesproken in de koopovereenkomst. Soms is het beter om de koopovereenkomst te ontbinden. Dan kan iemand anders die interesse heeft in de woning uw huis kopen.

Het gaat om een groot financieel belang. Het is verstandig om advies aan een juridisch specialist te vragen.

Hulp bij wonen en verbouwen

Wilt u weten waar u recht op heeft? Start de RechtCheck en krijg direct antwoord op al uw vragen over de aankoop, verkoop, verbouwing van uw woning en problemen met aannemers, installateurs of leveranciers.

Meer over aankoop en verkoop

Alles wat u moet weten over het koopcontract van uw huis

Het koopcontract van uw huis

Het koopcontract is een document waar u alle belangrijke afspraken over de koop of de verkoop van een woning zet.

Terugtrekken koop woning

Mondelinge overeenkomst

In principe is een mondelinge overeenkomst net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst.

Koopovereenkomst woning

Koopovereenkomst afzeggen?

Als de koopakte door beide partijen getekend, dan zijn zowel de koper als de verkoper daaraan gebonden. Gelden er door corona andere regels?