Leestijd: 1 minuut

De koper van uw woning houdt zich niet aan de afspraken die zijn gemaakt in het koopcontract. Zo wordt bijvoorbeeld de borgsom niet op tijd gestort, of de koper van uw woning komt niet opdagen bij de notaris. Wat kunt u doen?

Geef de koper nog een kans om afspraken na te komen

Stuur de koper een brief of e-mail waarin u hem in gebreke stelt. U geeft de koper zo nog een keer de kans om de gemaakte afspraken na te komen. In de koopovereenkomst staan de eisen waar de ingebrekestelling aan moet voldoen. Als de koper hier niet naar luistert, dan heeft dat gevolgen voor hem. De gevolgen staan ook in de koopovereenkomst.

Wat kunt u eisen van de koper?

U kunt eisen dat de koper de koopovereenkomst nakomt. U kunt ook een boete eisen, als dit zo is afgesproken in de koopovereenkomst. Soms is het beter om de koopovereenkomst te ontbinden. Dan kan iemand anders die interesse heeft in de woning uw huis kopen.

Het gaat om een groot financieel belang. Het is verstandig om advies aan een juridisch specialist te vragen.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.