Leestijd: 2½ minuut

Ook op vakantie kunt u ziek worden. Zeker nu met de coronamaatregelen is het goed te weten wat uw rechten en plichten als werknemer zijn. Check het hieronder:

Wanneer moet ik mij ziekmelden?

Of u nu in Nederland of in het buitenland op vakantie bent: als u ziek wordt tijdens uw vakantie dan moet u zich zo snel mogelijk ziekmelden bij uw werkgever. Geeft u daarbij ook uw verblijfadres door. Zorg dat u in contact blijft met uw werkgever en dat hij u kan bereiken. Let op: het kan zijn dat uw werkgever voor een ziekmelding in het buitenland aanvullende regels heeft vastgesteld. Check hiervoor het verzuimreglement, personeelsreglement of uw arbeidsovereenkomst.

Moet ik direct naar een arts?

Uw werkgever kan u niet verplichten om terug te komen naar huis voor controle door een arts. Uw werkgever mag u wel vragen om contact op te nemen met een controle-instantie ter plaatse of, als die instantie er niet is, een arts die een verklaring over uw ziekte afgeeft.

Ben ik mijn vakantiedagen nu kwijt?

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie geldt als hoofdregel dat die dagen worden aangemerkt als ziektedagen en dus niet worden afgeschreven van uw vakantietegoed. Wel kan in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao zijn bepaald dat één of twee wachtdagen gelden. Of dat een beperkt aantal ziektedagen als vakantiedagen kan worden aangemerkt.

Heb ik recht op loon als ik op vakantie ziek word in een land met code geel?

Ja, uw werkgever moet uw loon tijdens ziekte doorbetalen. Dat is in ieder geval 70%, maar het kan zijn dat in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao staat opgenomen dat u recht heeft op een aanvulling. Alleen als uw werkgever kan aantonen dat u opzettelijk ziek bent geworden, heeft u geen recht op loon.

Ik ga op vakantie naar een land met code geel. Wat als de situatie verandert naar code oranje/rood en ik bij thuiskomst in quarantaine moet. Heb ik dan recht op loon?

Kunt u thuiswerken, dan heeft u gewoon recht op loon. Is thuiswerken niet mogelijk, dan geldt als hoofdregel: geen arbeid, wel loon. Behalve als het ziek zijn in redelijkheid voor rekening van werknemer moet komen. Gerechtelijke uitspraken over loon bij quarantaine in deze omstandigheden zijn er nog niet. Aangenomen mag worden dat het reizen naar een land met code geel niet zonder meer betekent dat dit dan voor uw risico komt. Voor uw vertrek wist u namelijk niet dat u na terugkeer in quarantaine zou moeten.

Heb ik recht op loon als ik op vakantie ga naar een land met code oranje en ik word ziek?

De overheid raadt het af om naar deze landen op vakantie te gaan. Maar uw werkgever kan u dat niet verbieden. Wordt u daar ziek, dan heeft u recht op loon tijdens ziekte. Tenzij uw werkgever kan aantonen dat u opzettelijk ziek bent geworden. Het kan zijn dat in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao is bepaald dat u geen recht heeft op een aanvulling als u door eigen schuld of risicovol gedrag ziek bent geworden. Dat kan er dan toe leiden dat uw werkgever slechts de wettelijke 70% van uw loon hoeft door te betalen.

Heb ik recht op loon als ik bij thuiskomst in quarantaine moet, omdat ik op vakantie ben gegaan naar een land met code oranje?

Kiest u ervoor om op vakantie te gaan naar een land met code oranje? Dan behoort u te weten dat voor die gebieden het dringende advies is om na terugkeer twee weken in zelfquarantaine te gaan. Kunt u daardoor niet werken, dan heeft u in die periode geen recht op loon.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik mijn baas informeren?

U bent vanuit privacy-oogpunt niet verplicht om te melden wat u onder de leden heeft. Anders wordt het als er een kans is dat u collega’s heeft besmet. Dan gaat het algemeen belang boven uw privacy. Het is dan dus wel zo fatsoenlijk om die informatie te delen. U kunt van uw werkgever wel eisen dat als informatie over uw besmetting moet worden gedeeld, dat dit anoniem gebeurt.

Jurist Monique Brunia