Leestijd: 1½ minuut

Stel uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen en biedt u een vaststellingsovereenkomst aan (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Kan dit zomaar? En waar moet u dan op letten? In dit blog leg ik dat graag aan u uit.

U bent niet verplicht om de overeenkomst te accepteren

Laat ik vooropstellen dat u niet verplicht bent om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Het kan echter wel een oplossing zijn in bepaalde gevallen, als er bijvoorbeeld een verschil is van inzicht over de manier waarop de werkzaamheden of de arbeidsrelatie is om een andere reden verstoord geraakt. Als dat ook voor u geldt, dan is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van de beëindiging. Denk daarbij onder meer aan:

 • De einddatum
 • Vrijstelling van werkzaamheden
 • De hoogte van een eventuele beëindigingsvergoeding
 • De betaling van de eindafrekening: vakantiegeld, vakantiedagen, dertiende maand, etc.
 • Opheffing van het concurrentie- en/of relatiebeding
 • Terugbetalen van studiekosten
 • Een positief getuigschrift

Uw recht op een WW-uitkering

Het is ook van belang dat uw recht op een WW-uitkering zoveel mogelijk wordt beschermd, voor het geval dat u geen nieuwe baan vindt die aansluit op de afgesproken einddatum. Het UWV bepaalt uiteindelijk of u recht heeft op een WW-uitkering. Het instemmen met een vaststellingsovereenkomst heeft ieder geval geen gevolgen voor uw aanspraak op een WW-uitkering, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Uw werkgever heeft het initiatief tot beëindiging genomen
 • U bent niet ziek
 • Er is geen dringende reden voor ontslag (ook wel ontslag op staande voet genoemd)
 • Er is rekening gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn

Wettelijke bedenktermijn van 14 dagen

Het kan gebeuren dat u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, maar dat u achteraf spijt krijgt. U voelde zich bijvoorbeeld onder druk gezet om te tekenen. Gelukkig heeft u gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de gemaakte afspraken ongedaan te maken. Dit moet u binnen 14 dagen schriftelijk laten weten aan uw werkgever. Heeft uw werkgever deze mogelijkheid niet benoemd in de vaststellingsovereenkomst, dan bedraagt de bedenktermijn zelfs drie weken.

Tot slot

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Neem dan vooral contact op met ARAG, zodat we samen kunnen bekijken wat in uw geval de beste aanpak en het maximaal te behalen resultaat is.

Alex Kloet

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten