Leestijd: 1 minuut

Mijn dienstverband eindigt van rechtswege

Een einde van rechtswege kan in de volgende situaties:

  • Als de duur van het contract verstrijkt
  • Als er een ontbindende voorwaarde intreedt
  • Als u overlijdt
  • Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Heeft u een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

  • Staat in uw arbeidsovereenkomst dat deze voor een bepaalde periode is, bijvoorbeeld één jaar? U heeft een tijdelijk dienstverband
  • Heeft u een contract voor de duur van een project? Na afloop van het project eindigt uw dienstverband van rechtswege. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt zonder dat de werkgever of u hoeft op te zeggen
  • Heeft u bij dezelfde werkgever meer dan drie contracten voor bepaalde tijd gehad? Of bent u langer dan 36 maanden in dienst bent? U heeft mogelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wilt u dit laten controleren? Neem dan contact op met ARAG.

Wat zijn mijn rechten?

Eindigt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege? Volg dan deze stappen:

Stap 1: Aanzegging

• Is uw contract voor zes maanden of langer?
Uw werkgever moet (minimaal) één maand voor het einde laten weten of het dienstverband wordt verlengd of niet.

• Is er niet of te laat aangezegd?
U heeft waarschijnlijk recht op een vergoeding van maximaal één maandloon.

Stap 2: Transitievergoeding

Wil uw werkgever uw contract niet verlengen? U heeft bijna altijd recht op de wettelijke transitievergoeding:

• Deze bestaat uit 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar
• Een gedeelte van een jaar telt naar rato mee
• Vakantietoeslag, 13e maand of eindejaarsuitkering en toeslagen of bonussen horen ook bij het maandsalaris

Stap 3: Eindafrekening

Als uw dienstverband van rechtswege eindigt, heeft u recht op een eindafrekening.

• Uw werkgever moet openstaande verlofdagen en de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen. Soms heeft u ook recht op een eindejaarsuitkering of bonus naar rato
• De eindafrekening wordt meestal betaald in de maand na het einde van uw dienstverband.

  • Als de transitievergoeding niet wordt betaald binnen drie maanden na het einde van rechtswege, moet een procedure bij de rechter worden gestart
  • Voor de aanzegvergoeding geldt een vervaltermijn van twee maanden na het einde van rechtswege

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten