Uw werkgever mag u niet ontslaan zonder toestemming van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Het UWV verleent toestemming als:

  • Er bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn
  • U meer dan twee jaar ziek bent en geen herstel verwacht binnen 26 weken

Ontslagprocedure via het UWV

Ontslagprocedure-UWV

Bent u het niet eens met de ontslagaanvraag? Zoek juridische hulp bij het invullen van het verweerformulier.

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag

Wil uw werkgever u ontslaan om bedrijfseconomische, of organisatorische redenen? Dan moet hij het volgende kunnen aantonen:

  • De bedrijfseconomische noodzaak
  • Het verval van uw functie
  • Regels voor bepalen van ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel) zijn toegepast
  • Er geen herplaatsing mogelijk is

De ontslagvolgorde

Als er meerdere werknemers met eenzelfde functie zijn die niet allemaal blijven wordt de ontslagvolgorde bepaald. Alle werknemers binnen de functie worden opgedeeld in leeftijdsgroepen, de verhouding moet voor en na de reorganisatie gelijk zijn. Binnen de leeftijdsgroepen geldt dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking komt voor ontslag.

Opzegging en opzegtermijnen

Heeft uw werkgever toestemming van het UWV gekregen? Dan mag hij binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de opzegtermijn, vaak is deze vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of Cao. Is dit niet het geval? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Let op: uw werkgever mag de tijd dat de ontslagprocedure heeft geduurd aftrekken van de opzegtermijn, mits er minimaal een maand overblijft.

wettelijke-opzegtermijn

Wanneer geldt een opzegverbod?

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen als er sprake is van een opzegverbod. Zelfs als het UWV wel toestemming heeft verleend. Heeft uw werkgever uw contract toch opgezegd, ondanks het opzegverbod? Binnen twee maanden na de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst kunt u de rechter vragen de opzegging te vernietigen.

De meest bekende opzegverboden zijn:

  • Binnen de eerste twee jaar van ziekte
  • Tijdens de zwangerschap
  • In het bevallingsverlof tot zes weken erna

Recht op ontslagvergoeding

Zegt uw werkgever uw contract op? Dan heeft u recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt de transitievergoeding genoemd.

Problemen met UWV

Heeft u problemen bij de aanvraag van uw uitkering? Of bent u het niet eens met de hoogte van uw uitkering? Lees dan onze informatie over uw recht op een uitkering.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Whatsapp met onze arbeidsjuristen en krijg direct antwoord op uw eerste vragen.

 

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.