Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Ontslag tijdens ziekte?

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. In die periode kunt u niet worden ontslagen. Er zijn echter uitzonderingen.

U mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte alleen in bepaalde gevallen worden ontslagen nadat uw werkgever toestemming heeft gekregen van UWV:

 • U wordt ziek nadat uw werkgever ontslag heeft aangevraagd bij UWV;
 • Het bedrijf of de afdeling of het onderdeel waar u werkt, wordt gesloten;
 • U werkt niet mee aan re-integratie. Als u bijvoorbeeld weigert passend werk te doen of niet alles doet om te herstellen.

Uw werkgever kan altijd, dus ook tijdens ziekte, de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uw ziekte mag daarbij niet als reden worden aangevoerd. Bij een dringende reden voor ontslag op staande voet is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod. Uw werkgever kan dan ontslag aanvragen bij het UWV. Dat is alleen anders, als uw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie en daarom een loonsanctie krijgt van het UWV. Tijdens de loonsanctie blijft het ontslagverbod van kracht.

Na twee jaar ziekte: ontslag?

Na twee jaar ziekte komt er een eind aan het opzegverbod tijdens ziekte. Dat betekent dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u mag opzeggen, ook al bent u nog ziek. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • U moet arbeidsongeschikt zijn;
 • U kunt uw eigen werk niet doen, ook niet binnen een half jaar;
 • U kunt geen aangepast of passend werk doen ook niet binnen een half jaar.

Hoe verloopt de ontslagprocedure?

 1. Uw werkgever dient een aanvraag in bij UWV;
 2. U krijgt een brief van UWV;
 3. In de brief staat een termijn voor het geven van een reactie;
 4. Bij de brief zit een vragenformulier dat u moet invullen;
 5. UWV kan informatie opvragen bij de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV over uw arbeidsongeschiktheid en welk werk u nog kan doen;
 6. UWV beslist of uw werkgever mag opzeggen;
 7. Pas nadat toestemming is gegeven mag uw werkgever opzeggen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn.

UWV toetst

Nadat u een WIA-uitkering heeft aangevraagd, zal UWV toetsen of uw werkgever en u genoeg hebben gedaan om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Als uw werkgever te weinig heeft gedaan, kan UWV een sanctie opleggen. Die sanctie is een verlenging van de loondoorbetalingsplicht. De sanctie is maximaal een jaar. Let op! Gedurende deze sanctie blijft het opzegverbod van kracht.

Ontslagprocedure niet altijd nodig

Soms is een procedure bij UWV niet nodig. Dat is bijvoorbeeld als het UWV bij uw WIA aanvraag oordeelt dat:

 • U arbeidsongeschikt bent;
 • Uw werkgever en u genoeg hebben gedaan aan re-integratie;
 • u niet in uw eigen werk, aangepast of passend werk kunt terugkeren bij uw werkgever.

In deze gevallen kan de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Twijfelt u?

Stem dan niet in en vraag ARAG om advies te geven over uw rechtspositie met een Screening.

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk