Werknemers en werkgevers kunnen een vast contract opzeggen. Dit mag mondeling maar we adviseren om dit schriftelijk te doen. Stuur de opzeggingsbrief aangetekend per post of vraag om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Er zijn een aantal regels voor het opzeggen.

Houdt rekening met een opzegtermijn

Is er een opzegtermijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of cao? Dan moet u zich hier aan houden. Is dit niet het geval? Dan geldt voor u als werknemer een wettelijke opzegtermijn van één maand. De wettelijke opzegtermijn voor uw werkgever is afhankelijk van de duur van uw arbeidsovereenkomst:

wettelijke-opzegtermijn

Andere regels voor oproepkrachten

Bent u werkzaam als oproepkracht? Dan geldt vanaf 1 januari 2020 geen opzegtermijn van een maand, maar van slechts vier dagen. U hoeft bovendien niet op te zeggen tegen het einde van de maand.

Wanneer mag uw werkgever het dienstverband opzeggen?

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als u schriftelijk instemt met ontslag. U bent niet verplicht in te stemmen. Gaat u niet akkoord, dan mag uw werkgever alleen opzeggen als het UWV daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook dan geldt de opzegtermijn vanuit het arbeidscontract, de cao of de wet. Uw werkgever mag de tijd van de ontslagprocedure van de opzegtermijn aftrekken, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan één maand.

Met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan

Als uw werkgever uw vaste contract wil beëindigen kan hij u een voorstel doen. Dit heet een beëindigingsovereenkomst waarin onder andere de reden voor het uit elkaar gaan staat.

Ontbindingsverzoek

Uw werkgever kan het dienstverband beëindigen bij de kantonrechter. Dit kan alleen als hij kan aantonen dat hij hier een goede reden voor heeft.

Niet verzekerd? Wel hulp bij contractueel geschil!

Whatsapp met onze arbeidsjuristen en krijg direct antwoord op uw eerste vragen.

 

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.