U heeft schade aan uw auto omdat de weg slecht is onderhouden. Soms kunt u dit verhalen op de wegbeheerder. Dan moet u wel bewijzen dat er een gebrek is aan de weg en dat u uw rijgedrag heeft aangepast. U heeft dus voorzichtig gereden vanwege het gebrek aan de weg. Foto’s van de situatie en een rapport van de politie over de situatie zijn handig bewijsmateriaal.

Wie is de wegbeheerder?

In Nederland zijn er vier verschillende wegbeheerders met ieder eigen verantwoordelijkheden.

Wegbeheerder
Rijkswaterstaat Nederlandse autosnelwegen
De provincie Provinciale wegen
De gemeente Wegen binnen de bebouwde kom
Het waterschap Wegen op de dijken

Op de website van Rijkswaterstaat staat elke weg in Nederland inclusief de verantwoordelijke wegbeheerder.

Wettelijke risicoaansprakelijkheid voor wegbeheerder

De weg en het wegmeubilair zoals een verkeerszuil of een lantaarnpaal moeten aan bepaalde eisen voldoen. De eisen hiervoor verschillen en zijn afhankelijk van het soort weg. Voor een snelweg gelden andere eisen dan voor een B-weg. Voldoet de weg of het wegmeubilair niet aan die eisen? Dan is de weg ‘gebrekkig’. Bijvoorbeeld een gat in de weg of een slecht wegdek door onvoldoende onderhoud zijn gebreken. Als eisende partij moet u dit aantonen.

Zorgverplichting wegbeheerder is geen garantieverplichting

De wegbeheerder hoeft er niet voor in te staan dat de weg er altijd perfect bij ligt. Wel moet hij zijn best doen bij de aanleg, het onderhoud en de controle van het wegdek.

Schade door eigen schuld

Als het (deels) uw eigen schuld is dat u schade heeft vervalt de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder. Er wordt van u verwacht dat u met de nodige voorzichtigheid en anticiperend rijdt. Deze eigen verantwoordelijkheid gaat soms zo ver dat de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder niet geldt.

Schadeclaim bij wegbeheerder indienen

Schade die op een weg van Rijkswaterstaat kunt u met een online schadeformulier. indienen. Heeft u schade bij een andere wegbeheerder, dan kunt u per e-mail of schriftelijk de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.