Uw geparkeerde auto is aangereden door een ander voertuig, maar de dader is onbekend. Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uw schade vergoeden. Er wordt dan alleen een eigen risico van €250,- in mindering gebracht op het schadebedrag. Er zijn een aantal eisen waar u aan moet voldoen:

  • Laat een onafhankelijke expert bevestigen dat de schade aan uw auto is veroorzaakt door een motorvoertuig
  • Doe aangifte bij de politie. Er wordt van u geëist dat u de nodige moeite doet om achter de identiteit van de veroorzaker van de schade te komen
  • Toon aan dat uw voertuig onbeschadigd werd geparkeerd, beschadigd werd teruggevonden of dat er tussentijds niet gereden is met het voertuig

Met een verklaring van één of meer getuigen die dit bevestigen, levert u bewijs. Ook als zij de botsing wel hebben gezien, maar het veroorzakende voertuig niet konden identificeren.

Verzoek tot schadevergoeding aan het Waarborgfonds Motorverkeer

Stuur de volgende documenten mee:

  • Volledig ingevuld schadeformulier
  • Aanvullend vragenformulier
  • Kopie aangifte bij de politie
  • Expertiserapport
  • Door getuigen ingevulde verklaring(en)

Kijk voor meer informatie op waarborgfonds.nl of neem contact op met een juridisch specialist van ARAG.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.