Leestijd: 1 minuut

Raakt u tijdens uw werk gewond? Of wordt u ziek door het uitvoeren van uw werkzaamheden? Dan kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Tijdens het werk betekent: op de werkvloer, tijdens uw dagelijkse werk bij externen, in de pauze en vaak ook bij bedrijfsuitjes.

Werkgever zorgt voor veilige werkomstandigheden

Het is de plicht van uw werkgever dat u veilig kunt werken. Dit betekent dat uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en als nodig ook voor beschermende kleding, zoals veiligheidsschoenen, helmen en handschoenen. Ook is hij verplicht om veiligheidsinstructies te verstrekken. En om te controleren of u en uw collega’s zich aan deze instructies houden.

Werkgever is niet altijd aansprakelijk

Kan uw werkgever aantonen dat hij aan alle plichten heeft voldaan? Is een ongeluk ontstaan, omdat u zelf onvoorzichtig was? Of doordat u zich niet aan de regels en voorschriften heeft gehouden? In dat soort gevallen is uw werkgever in principe niet aansprakelijk. Toch wordt 'eigen schuld van de werknemer' niet vaak toegekend. En wordt de aansprakelijkheid in veel gevallen alsnog bij de werkgever gelegd.

U raakt ernstig gewond. Wat moet uw werkgever doen?

Moet u door een bedrijfsongeval worden opgenomen in het ziekenhuis? Of heeft u blijvend letsel? Dan moet uw werkgever dit melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW bekijkt dan of de werkgever zich aan de regels heeft gehouden. Heeft hij dat niet gedaan? Dan kan SWZ een boete geven of de zaak doorspelen naar justitie.

Uw werkgever aansprakelijk stellen

U kunt zelf uw werkgever aansprakelijk stellen voor schade. Is dat lastig, bijvoorbeeld omdat uw werkgever zegt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de schade? Vraag dan een juridisch specialist van ARAG om advies. Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de werkgever en het bepalen van de schade. Ook kunnen wij u bijstaan als het tot een rechtszaak komt.

Schadevergoeding eisen bij de aansprakelijke partij

Volg ons stappenplan om een vergoeding te krijgen voor uw geestelijke of lichamelijke schade. Krijg antwoord op uw vragen en bekijk het overzicht van de vergoedingen die u voor de schade kunt krijgen.