lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid

Er zijn twee vormen van aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk voor uw eigen gedrag, ook wel schuldaansprakelijkheid genoemd. U kunt ook aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van een ander. Dat wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Een voorbeeld daarvan is de aansprakelijkheid van ouders voor de schade die minderjarige kinderen aanrichten.

Verschillende leeftijdscategorieën kinderen

De wet maakt verschil tussen kinderen onder de 14 jaar, kinderen tussen de 14 en 16 jaar en kinderen boven de 16 jaar.

Kinderen onder de 14 jaar

Voor de gedragingen van kinderen onder de 14 jaar zijn de ouders of voogd aansprakelijk. Kinderen onder de 14 jaar zijn dus niet zelf aansprakelijk. Er moet aan de volgende vereisten voldaan zijn:

  • Er moet sprake zijn van een ‘als een doen te beschouwen gedraging’. Dit betekent dat ouders niet aansprakelijk zijn voor een nalaten van het kind, oftewel als een kind iets niet doet (bijvoorbeeld toekijkt waar het eigenlijk iets had moeten doen).
  • Ook moet de gedraging van het kind aan hem als fout (een onrechtmatige daad) kunnen worden toegerekend. Er wordt dan niet naar de leeftijd van het kind gekeken, maar er wordt gekeken of het gedrag onrechtmatig zou zijn als een volwassene het had verricht. Een voorbeeld van een onrechtmatige daad is, als het kind bijvoorbeeld de laptop van een klasgenoot beschadigt.

Kinderen tussen de 14 en 16 jaar

Bij kinderen van deze leeftijd ligt het net iets anders. Ouders en voogden zijn namelijk niet meer alleen aansprakelijk voor actieve gedragingen van het kind. Ook een zogeheten nalaten van het kind kan tot aansprakelijkheid van de ouders leiden. Bij nalaten kunt u bijvoorbeeld denken aan dat het kind niet heeft gewaarschuwd voor een brand. Ook hier wordt bekeken of het gedrag ook onrechtmatig zou zijn als het verricht was door een volwassene.

Hier hebben de ouders wel de mogelijkheid om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Als zij kunnen aantonen dat ze niets te verwijten valt over de fout van het kind, dan zijn zij niet aansprakelijk. Het kind moet dan zelf de schade vergoeden.

Kinderen van 16 jaar en ouder

Voor de gedragingen van kinderen vanaf zestien jaar kunnen de ouders meestal niet aansprakelijk gesteld worden. Dat kan alleen wanneer zij zelf een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Dat is bijvoorbeeld het geval als ouders weten dat het kind een fout zal begaan en niks doen om dat te voorkomen of dit gedrag bij hun kinderen uitlokken.

Daarnaast is het kind altijd zelf volledig aansprakelijk voor de schade. Vanaf deze leeftijd worden kinderen verstandig genoeg geacht als het gaat om het verrichten van onrechtmatige gedragingen.

Meerderjarige kinderen zijn uiteraard ook volledig zelf aansprakelijk.

Groepsaansprakelijkheid

Soms spelen kinderen in een groep en maken zij schade. Dan is het niet altijd duidelijk wie de schade heeft aangericht. Wie is er dan verantwoordelijk? Er kan dan sprake zijn van groepsaansprakelijkheid. Hoe dat zit, leg ik graag in deze blog.

Esther Brouwer - van Vliet

Esther Brouwer - van Vliet

esther brouwer van vliet

Ik behandel zaken binnen het personen/familierecht en onderwijsrecht. Maar u kunt mij ook op andere terreinen treffen. Deze afwisseling past bij mij. In elke zaak streef ik het beste resultaat na.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over letsel

Klacht zorgverlener

Ik heb een klacht over zorgverlener

Heeft u een klacht over een (medische) zorgverlener zoals een arts, therapeut, tandarts of ziekenhuis?

 
Slachtoffer geweldsmisdrijf

Slachtoffer geweldsmisdrijf

Wat moet u doen als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf? Doe in ieder geval direct aangifte bij de politie.

 
Letselschadezaak

Langlopende letselschade zaken

De meeste letselschadezaken worden binnen twee jaar geregeld, ongeveer 10% van alle zaken loopt langer dan twee jaar.