Leestijd: 2 minuten

Geschillen erfenis

Geschillen over een erfenis gaan vaak samen met heftige emoties. Vaak is er al lang geen of slecht contact met de ouders en de andere broers en zussen. Mensen verdrietig of boos, wat de communicatie met de andere familieleden nog lastiger maakt. Maar wat kun je eraan doen als je onterfd bent? En wat zijn je rechten?

Ik ben onterfd. Kan dat eigenlijk wel?

Ja, sinds 1 januari 2003 kunnen ouders hun kinderen onterven.

Maar ik heb toch recht op een kindsdeel?

Nee. Kindsdeel is namelijk geen wettelijke term. Als erfgenaam heb je recht op een erfdeel. Hoe groot het erfdeel is, staat in de wet of in het testament. Stel, je hebt een gezin met een vader, moeder en twee kinderen. Vader overlijdt, moeder en twee kinderen blijven achter. Dan is het wettelijk erfdeel per kind één derde van de totale erfenis. Vader kan een testament maken waarin *-moeder meer of minder krijgt dan de kinderen. Daarmee kan hij belasting besparen. De wet zegt wél dat een kind recht heeft op een legitieme portie.

Wat is de legitieme portie?

Je legitieme portie is de helft van je wettelijk erfdeel. In het voorbeeld is het wettelijk erfdeel per kind één derde. De legitieme portie per kind is de helft daarvan, dus één zesde.
Een onterfd kind heeft recht op de legitieme portie, maar wordt nooit erfgenaam. De legitieme portie is een vordering in geld. Als je je legitieme portie inroept, word je schuldeiser van de nalatenschap. Let op, je moet binnen 5 jaar na het overlijden tegen de erfgenamen zeggen dat je je legitieme portie wilt.

Hoe reken ik uit wat mijn legitieme portie van de erfenis is?

De erfgenamen moeten jou vertellen wat je vader had op het moment van overlijden. Denk bijvoorbeeld aan geld, een huis, auto, aandelen, spullen, maar ook de hypotheeklening, het vakantiegeld dat aan de SVB moet worden terugbetaald en andere schulden. Alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Van het bedrag dat overblijft worden de kosten van de uitvaart afgetrokken. Dat heet: zuiver saldo van de nalatenschap.

Hoe kan ARAG mij helpen als ik onterfd ben?

We beginnen met luisteren naar jouw verhaal. Omdat we uit ervaring weten dat we jou beter kunnen helpen als we eerst ruimte maken om jouw verdriet, boosheid of frustratie en plek te geven. Dan gaan we voor je aan de slag. Namens jou doen we een beroep op je legitieme portie, zodat vastligt dat je op tijd bent. Natuurlijk moet je dan wel binnen 5 jaar je zaak aanmelden.

Vervolgens helpt ARAG je om de informatie te verzamelen zodat jij je legitieme portie kunt laten uitrekenen. Daarbij moet je weten dat je alléén recht hebt op geld. Je mag natuurlijk vragen om voorwerpen met emotionele waarde, zoals een foto of een theelepeltje. Maar je kunt het niet eisen.
Het geld wordt uitbetaald nadat de langstlevende van je ouders is overleden. Eerder heb je er geen recht op. Tijdens het proces hoef je niet zelf met je broers of zussen te praten, dat doen wij v: oor je. Zo kun jij rustig je emoties verwerken.

Wil je meer weten over erfrecht en hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op.

Caroline Romeijn

Caroline Romeijn - Jurist Erfrecht

Caroline Romeijn

Ik sta cliënten bij met juridische gevolgen van een overlijden. Hierbij is er altijd ruimte voor de emoties.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over familie en relatie

Kind op kamers

Uw kind gaat op kamers

 

Er komt veel bij kijken als uw kind op kamers gaat. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, huurcontract en collegegeld.

Kind erkennen

Erkennen kind door alleenstaande vader

De verwekker van het kind heeft het recht om zijn kind te erkennen. Erkenning en ouderlijk gezag zijn echter niet hetzelfde.

Onderhoudsplicht

Jongmeerderjarigen en recht op alimentatie

Hebben jongmeerderjarigen recht op alimentatie van hun ouders? En wat is onderhoudsverplichting?