In de brief van uw werkgever staat dat hij vanaf volgende maand nog maar een deel van uw loon betaalt. De rest maakt hij over naar de deurwaarder. Dit heet loonbeslag. De deurwaarder voert het loonbeslag uit in opdracht van iemand die nog geld van u krijgt. Meestal geeft een rechter hier toestemming voor. Sommige instanties mogen zonder toestemming van de rechter beslag leggen op uw loon. Bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst.

Deurwaarder bepaalt of uw loon hoog genoeg is voor loonbeslag

De deurwaarder stuurt een vragenlijst over uw loon naar uw werkgever. Uw werkgever is verplicht om deze vragenlijst in te vullen. Hiermee bepaalt de deurwaarder of uw loon hoog genoeg is om loonbeslag op te leggen.

U houdt 90% van de bijstandsnorm over

Wordt er beslag gelegd op uw loon? Dan krijgt u 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. De rest van het geld maakt uw werkgever over aan de deurwaarder. Ook het vakantiegeld en bonussen, als u die krijgt. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of niet.

Loonbeslag stopt pas als alles is betaald

Het loonbeslag duurt totdat alle schulden en extra kosten zijn betaald. Die extra kosten zijn bijvoorbeeld incassokosten. Zijn er meerder deurwaarders die loonbeslag opleggen? Dan zorgt de eerste deurwaarder voor de verdeling van het geld. Als alles is betaald, stopt het loonbeslag.

Uw werkgever houdt het loonbeslag geheim

Uw werkgever is verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. Hij zal het geheim houden voor anderen en mag het niet als reden voor ontslag gebruiken.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.