Leestijd: 3 minuten

16 juni 2020

Vanaf de eerste uitbraak van het coronavirus zijn veel evenementen afgelast of verzet. Tot 1 september 2020 gold er een verbod op het plaatsvinden van evenementen. Dat is door de overheid inmiddels veranderd. Op dit moment geldt dat meld- en vergunningsplichtige evenementen (zoals festivals en concerten) niet meer verboden zijn maar er geldt wel een maximaal aantal bezoekers van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Dit beperkte aantal toegestane bezoekers zal ertoe leiden dat veel evenementen die nog niet zijn verzet (of zijn verzet naar een datum in het najaar van 2020) alsnog zullen worden afgelast dan wel opnieuw verzet. Kunt u uw geld terugkrijgen als een evenement wordt afgelast of verzet of moet u een aangeboden voucher accepteren? Klopt het dat verzetten niet betekent dat het evenement is geannuleerd? En is er sprake van overmacht?

Geld terug als het evenement niet doorgaat?

In de wet staat dat iedere tekortkoming bij het voldoen aan een overeenkomst het recht geeft om de overeenkomst te ontbinden. Dit kan anders zijn als de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Gelet op de zeer uitzonderlijke situatie kan het zijn dat niet iedere tekortkoming voldoende is om ontbinding van de overeenkomst, en de gevolgen daarvan, te rechtvaardigen.

In de situatie van aangekochte tickets voor een evenement geldt in de meeste gevallen dat organisatoren of wederverkopers van tickets niet meer kunnen leveren wat zij u hebben beloofd. Het evenement gaat namelijk niet door op de afgesproken datum. Dat levert een tekortkoming op aan de kant van de organisator of (weder)verkoper van de tickets. Vaak is een specifieke datum afgesproken waarop u toegang zou krijgen tot het evenement. Als het evenement wordt verzet naar een latere datum, dan is er eigenlijk sprake van het annuleren van de oorspronkelijke datum. De veelgehoorde stelling dat verzetten dus niet mag worden gezien als annulering, is dan ook niet juist.

Is het evenement afgelast of verzet, dan wordt door juristen ook wel gesproken over ‘blijvende onmogelijkheid’ om de afspraak na te komen. Dit laatste in combinatie met een tekortkoming is een goede reden om de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling van de tickets te eisen.

Overmacht door coronavirus

De bijzondere omstandigheden in Nederland en de coronamaatregelen vanuit onze overheid kunnen worden gezien als ‘overmacht’. Organisatoren moeten de beperkende regels van de overheid naleven. Hierdoor stellen organisatoren en (weder)verkopers van tickets dat er sprake is van overmacht. Overmacht heeft juridisch als gevolg dat een tekortkoming niet aan de organisator kan worden toegerekend. Feitelijk zeggen zij dan: ‘wij hebben niet voor deze situatie gekozen, wij staan machteloos en vinden dat deze bijzondere situatie niet voor onze rekening komt’. Het beroep op overmacht klinkt logisch. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de rechter dat beroep in sommige gevallen zal goedkeuren.

Gevolgen van overmacht

Maar overmacht betekent niet dat alle verplichtingen vanuit de organisatoren of (weder)verkopers van tickets komen te vervallen. En u als gevolg daarvan achter het net vist. Ontbinding van de overeenkomst en terugvordering van uw geld is nog steeds mogelijk. Maar bij overmacht heeft u geen recht op schadevergoeding.

Stel: u zou binnenkort naar een concert gaan en had daarvoor tickets gekocht. Ook heeft u treinkaartjes gekocht om naar het concert te gaan. Het evenement wordt afgelast en u wilt graag uw geld terug van de tickets voor het evenement, maar ook een vergoeding voor de treinkaartjes die u niet meer kunt gebruiken voor het doel dat u had.

In zo’n situatie is het niet mogelijk om een vergoeding voor de treinkaartjes te krijgen van de evenementenorganisator of (weder)verkoper van de tickets. Bij een geslaagd beroep op overmacht blijft deze schade helaas voor uw rekening.

Vouchers accepteren of niet?

Organisatoren of (weder)verkopers van tickets komen in een moeilijke financiële positie als zij alle tickets (of een groot deel daarvan) moeten terugbetalen. Met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Autoriteit Consument en Markt is een ticketregeling tot stand gebracht: “Bewaar je ticket, geniet later”. Evenementen worden verplaatst en uw ticket wordt omgezet naar toegang op een nieuwe datum. Ook bieden organisatoren vouchers aan ter waarde van de aankooprijs van de tickets. Deze regeling heeft als doel te voorkomen dat de organisator, en veel andere bedrijven binnen de culturele sector in Nederland, failliet dreigen te gaan.

Ticketregeling

Met deze ticketregeling werkt de culturele sector samen om het hoofd boven water te houden. Dat is voor hen van belang, maar ook in uw belang. Het aanbod van evenementen zou in de toekomst anders wel eens drastisch kunnen afnemen. Dit betekent niet dat partijen zich zomaar op deze ticketregeling of het uitgeven van vouchers kunnen beroepen. U kunt de culturele sector in Nederland een hart onder de riem steken door uw tickets te bewaren of een voucher te accepteren. Maar wilt of kunt u dat niet – bijvoorbeeld omdat u het geld niet kunt missen – dan kunt u terugvallen op uw wettelijke rechten.

René Noordman, jurist Algemeen Verbintenissenrecht

Renee Noordman

Met plezier maak ik dagelijks het recht toegankelijk voor onze klanten.