lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

12 juni 2023 | Leestijd: 3 minuten

De problemen bij luchtvaartmaatschappij Transavia zijn al enige tijd in het nieuws. Vanwege een tekort aan vliegtuigcapaciteit annuleert Transavia grote hoeveelheden vluchten. Ook ARAG krijgt hierover meldingen van verzekerden. Jurist Vervoerrecht Léan Blommers vertelt over de actuele situatie en geeft een aantal praktische adviezen.

“Op dit moment hebben we een aantal vorderingen tegen Transavia lopen. Nu zijn het nog geen grote aantallen, maar mogelijk gaat dit tijdens en na de vakantieperiode nog oplopen. Wat we merken, is dat onze klanten meestal eerst proberen om zelf het probleem met Transavia op te lossen. Ze doen pas een melding bij ARAG als ze geen reactie van Transavia krijgen.”

Wanneer neemt ARAG zo’n melding in behandeling?

Als er sprake is van een geschil – of iets dat is misgegaan – bij een overeenkomst in het luchtvervoer (zoals een geboekte vlucht die niet doorgaat) nemen wij de zaak in elk geval in behandeling en beoordelen de eventuele mogelijkheden.

Is het verstandig voor gedupeerde reizigers om zich te melden bij ARAG? Zo ja, in welke gevallen?

Het is zeker raadzaam om zaken waarbij er iets niet is goed gegaan tijdens het luchtvervoer te melden bij ARAG. Dan kan het gaan om een annulering, maar ook een grote vertraging, instapweigering, schade aan de bagage, of vertraagde aankomst op de eindbestemming. Melden heeft ook zin als iemand al een klacht heeft ingediend, maar deze niet (goed) is afgehandeld door de luchtvaartmaatschappij.

Hoe zit het met het afwijzen van zogeheten gevolgschade?

Dat is iets dat vaak voor frustratie zorgt. Bijvoorbeeld in situaties waarin de luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert en een alternatief aanbiedt dat de reiziger niet acceptabel vindt. Als de reiziger daarop besluit niet op vakantie te gaan, maar wel al het hotel heeft betaald, weigert de luchtvaartmaatschappij die kosten te vergoeden.

Of een luchtvaartmaatschappij al dan niet terecht gevolgschade afwijst, hangt af van de situatie. Heeft de klant de aangeboden alternatieve vlucht aanvaard, maar alsnog schade geleden door een vertraagde aankomst? Dan is het mogelijk om gevolgschade te verhalen op grond van het Verdrag van Montréal, waarin de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij internationale vluchten geregeld is. Goed om hierbij te weten, is dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen niet onbegrensd is en een vastgestelde limiet heeft.

Heeft de klant het aangeboden alternatief niet aanvaard? En heeft de verzekerde schade geleden doordat de reis niet door kon gaan? Dan is het in onze visie ook mogelijk om schade te verhalen op grond van het Verdrag van Montréal. Volgens de geldende rechtspraak kun je hierop terugvallen als je voldoende duidelijk kunt maken dat er alsnog sprake zou zijn geweest van een vertraagde aankomst, als de reiziger het alternatief wel had aanvaard.

Als Transavia in geval van een annulering geen (redelijk) alternatief aanbiedt, kun je stellen dat de luchtvaartmaatschappij is tekortgeschoten in haar verplichtingen op grond van EU-Verordening 261/2004. Wij zien dan ruimte om een discussie met Transavia aan te gaan, door haar voor de gevolgschade aansprakelijk te houden en zo een reactie te ontlokken.

Op welke grond wijst Transavia zulke gevolgschade af?

Wat Transavia nu vaak doet, is schade afwijzen onder verwijzing naar haar vervoersvoorwaarden. Dat zal in elk geval geen standhouden als we schade kunnen verhalen op grond van het Verdrag van Montréal. Dat is namelijk dwingend recht en gaat daarmee vóór op de vervoersvoorwaarden.

Tot slot, hoe wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding bepaald?

Ook hier moet je verschillende zaken tegen elkaar afwegen. Zo heb je als gedupeerde een wettelijke schadebeperkingsplicht, die bepaalt dat je zelf binnen de redelijkheid moet proberen om de geleden schade te beperken. Een rechter zal kijken welke invloed het latere vertrek heeft op jouw reis? Bij een korte stedentrip zal de rechter mogelijk eerder aannemen dat je niet anders kunt dan het alternatief niet aanvaarden en alle gemaakte kosten verhalen op de luchtvaartmaatschappij.

Als het om een langere reis gaat, ligt het wellicht meer voor de hand om een alternatieve vlucht met een latere aankomst wél te aanvaarden. Daarmee beperk je als gedupeerde immers je eigen schade. Bijvoorbeeld doordat je niet het gehele bedrag voor de accommodatie vordert, maar alleen het deel dat je niet gebruikt vanwege de vertraagde aankomst.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.