We hebben elkaar allemaal nodig om door deze coronacrisis te komen. Dat begrijpen wij als familiebedrijf maar al te goed. Zeker nu uw huis misschien ook uw werkplek is. En wat als u de huur of hypotheek van uw woning niet meer kunt betalen? We staan voor u klaar met onze gratis juridische hulpbronnen. U vindt ze op deze pagina.

Met elkaar komen we eruit.

Meest gestelde vragen over wonen

Top 3 vragen over wonen

Ik heb de huur van mijn studentenkamer in het buitenland opgezegd, maar moet wel gewoon doorbetalen. Hoe zit dat?

Het verschilt per land wat de regels hierover zijn. Ga na welke afspraken over het opzeggen van de huur in uw huurovereenkomst staan. Het kan voorkomen dat het opzeggen van de huur geen geldige reden is om onder de betalingsverplichting uit te komen. We leven nu in een uitzonderlijke tijd. Probeer daarom met de verhuurder in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.

Ik wil van de koop van mijn nieuwe woning af, want ik ben bang geworden om zoiets groots te kopen in deze onzekere tijden. Kan dat?

Kunnen de koper en verkoper geen beroep meer doen op een ontbindende voorwaarde? Dan zitten beide partijen vast aan de overeenkomst. De koper is dan verplicht om op de afgesproken datum aan de eigendomsoverdracht mee te werken. De coronacrisis zal daar niet snel verandering in brengen. Onzekerheid over de toekomst is in ieder geval geen geldige reden om de koopovereenkomst ongedaan te maken.

Ik kan de huur van mijn woning nu niet betalen. Kan ik het betalen van de huur uitstellen vanwege het coronavirus?

Of u het recht heeft om dit te doen, is nu nog niet te zeggen. Dat zal de rechter moeten bepalen. U kunt als huurder wel proberen om uitstel van betaling van de huur aan te vragen wegens overmacht door het coronavirus. Overleg met de verhuurder over een oplossing.

 

Andere vragen over uw woning

In mijn buurt breidt de horeca het terras uit. Volgens de gemeente mag dit vanwege corona, maar ik heb hier overlast van. Wat kan ik doen?

Het is raadzaam om eerst zelf even de horeca-exploitant aan te spreken op de overlast. Ook kan de overlast informeel bij de gemeente worden aangekaart in de hoop op een oplossing. De uitbreiding van een terras mag niet in strijd zijn met de regels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan waar gronden voor gebruikt mogen worden. In veel gemeenten is bovendien een exploitatie- of terrasvergunning voor het terras nodig, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin kunnen zaken als openbare orde, verkeersveiligheid en overlast worden geregeld. Het kan zijn dat de gemeente de regels heeft verruimd als gevolg van corona. Heeft u overlast van een terras? Dan kunt u het gemeentebestuur vragen om daartegen handhavend op te treden als er sprake is van een overtreding.

Hoe zit het met de bouwtijd van mijn woning in tijden van corona? Kan het bedrijf hieraan gehouden worden?

In veel aannemingsovereenkomsten is de aannemer verplicht om de woning binnen een vast aantal werkbare werkdagen te bouwen en op te leveren. Doet hij dat niet, dan is hij een vergoeding verschuldigd aan u, als eigenaar van de woning.

Veel algemene voorwaarden omschrijven werkdagen echter als ‘onwerkbaar’ als het grootste deel van de werknemers of machines ten minste vijf uur niet kan werken. Dit is buiten de schuld van de aannemer om. Vakantiedagen, andere vrije dagen en de dagen die door de cao of de overheid tellen als erkende rust- en feestdagen, zijn geen werkdagen. Zijn de bouwvakkers ziek of naar hun thuisland vertrokken? Dan kan het zijn dat de aannemer andere bouwvakkers moet vragen om de woning af te bouwen.

In het geval van het coronavirus vraagt de overheid om vooral binnen te blijven. Zijn de werkdagen hierdoor voor het bouwbedrijf ‘onwerkbaar’ geworden? Dan zou de aannemer niet aansprakelijk moeten zijn voor de vertraging in het werk. Of de rechter dit ook zo ziet, moet later blijken.

Wat als ik de huur van mijn woning niet meer kan betalen?

Als uw inkomsten door de coronacrisis zijn gedaald en u de huur niet meer kunt betalen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de verhuurder. U kunt dan samen een oplossing vinden.

Veel verhuurders hebben laten weten coulant te zijn wanneer huurders de huur niet meer kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te geven, betalingsregelingen te treffen en geen incassokosten voor u in rekening te brengen.

De minister is van plan om het voor verhuurders mogelijk te maken om een tijdelijke huurkorting toe te passen. Inzake het wetsvoorstel vindt op 17 september overleg plaats in de commissie Binnenlandse Zaken.

Kan ik mijn huis uitgezet worden als ik de huur niet heb betaald?

Er vinden op dit moment minder huisuitzettingen plaats. Als de verhuurder al een deurwaarder heeft ingeschakeld, neem dan contact op met deze deurwaarder. Ook deurwaarders willen graag samen naar een oplossing zoeken.

Kan de verhuurder nog reparaties uitvoeren in mijn huurwoning?

De meeste verhuurders hebben zelf regels opgesteld voor het uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Vaak vindt u deze regels op de website van de verhuurder. Uitgangspunt zal zijn dat alleen spoedreparaties nog worden uitgevoerd en andere reparaties voorlopig even niet.

Als er een reparatie uitgevoerd moet worden in uw woning, geldt uiteraard de regel van 1,5 meter afstand. Verder is het advies om tijdens de reparatiewerkzaamheden in een andere ruimte te blijven.

Moet ik de verhuurder in mijn huurwoning laten voor het uitvoeren van reparaties?

Als u vanwege het coronavirus niet wilt dat er reparaties worden uitgevoerd in uw woning, kunt u dat aangeven bij de verhuurder. U mag ervanuit gaan dat de verhuurder hier rekening mee houdt. Gaat het om een spoedreparatie die niet kan wachten? Probeer dan samen met de verhuurder tot een oplossing te komen.

Ik heb een zaak lopen bij de Huurcommissie. Wat moet ik weten?

Sinds eind augustus worden er weer mondjesmaat onderzoeken gepland en werkt de Huurcommissie verder aan het mogelijk maken van videozittingen. Om een en ander veilig te laten verlopen, heeft de Huurcommissie voor de onderzoeken/zittingen aparte regels opgesteld. Zodra in uw zaak een zitting of onderzoek is gepland, zal de Huurcommissie u daarover berichten.

Wordt mijn huur dit jaar verhoogd?

Net als elk jaar, kan uw huur verhoogd worden. Hierover zijn op dit moment geen andere afspraken gemaakt. De maximale verhoging is dit jaar 6,6 procent. Ondanks bezwaren tegen huurverhogingen tijdens de coronacrisis, heeft de minister besloten deze in stand te houden.

Wel is de minister van plan om het voor verhuurders mogelijk te maken om een tijdelijke huurkorting toe te passen. Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat nog in behandeling is.

Mijn tijdelijke huurcontract loopt af, maar ik heb geen andere woning. Wat kan ik doen?

In deze tijd is het lastig om een andere woning te vinden. De minister heeft daarom per 25 april een spoedwet in het leven geroepen. Deze wet maakt het mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot uiterlijk 1 november 2020.

Heeft u een andere vraag over het aankopen van een woning, verbouwen, huren of verhuren?

ARAG nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze juridische hulpbronnen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Blogs over wonen

Blogs over uw huur of hypotheek

Koopovereenkomst woning en corona

Sander Harpman-corona_

Sommige kopers (en verkopers) willen de koopovereenkomst van een woning graag opzeggen. Kan dat?

Wij hebben ernaar gestreefd deze FAQ over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. ARAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze FAQ staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze FAQ.