lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 4 minuten

De populariteit van zonnepanelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Niet gek want de combinatie van duurzaamheid, het besparen van energiekosten en subsidie maakt de investering in zonne-energie steeds aantrekkelijker. Helaas duiken er door de groeiende populariteit van zonnepanelen ook steeds meer onbetrouwbare installateurs op, die snel geld willen verdienen en geen deugdelijk werk afleveren.

Bij ARAG zien we dan ook een duidelijke stijging in het aantal zaken met betrekking tot problemen met zonnepanelen. Van aanbetalingen zonder levering, tot kortsluiting en zelfs schade door brand als gevolg. Het is dus belangrijk om u vooraf als consument goed te informeren en een betrouwbare, erkende installateur te selecteren voordat u investeert in zonne-energie. Ook is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn, en welke stappen u kunt nemen wanneer zich problemen voordoen. Juristen algemeen verbintenissenrecht René Noordman en Wimer Haagsma geven tips.

Tips bij het vinden van een betrouwbare installateur

Het werken met onbetrouwbare installateurs kan leiden tot verschillende problemen. Zo kunnen zonnepanelen mogelijk niet optimaal presteren, kan er sprake zijn van kortsluiting of elektrische problemen, en in extreme gevallen kan er zelfs brand ontstaan. Dit brengt niet alleen materiële en financiële schade met zich mee, maar ook risico's voor de veiligheid van uzelf en anderen. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om een erkende installateur te selecteren. Hierbij kunt u letten op de volgende aspecten:

Ervaring en expertise

Controleer de ervaring en expertise van de installateur of de installateur gecertificeerd is en voldoet aan de relevante normen en accreditaties. Hoe lang is het bedrijf al actief in de branche? Beschikt het over een keurmerk? Heeft het installatiebedrijf ervaring met het installeren van zonnepanelen op vergelijkbare soorten woningen of gebouwen? Een professionele installateur is in staat om een evaluatie van uw dak en de technische haalbaarheid uit te voeren, zodat de panelen optimaal worden geïnstalleerd.

Tip René Noordman

'Vraag gerust referenties op van installateurs! Een goede installateur is altijd in staat om projecten of klanten te noemen waar jij zelf een kijkje kunt nemen. Kan of wil de installateur geen referenties geven, dan is dat in de meeste gevallen al een rode vlag.”

Garanties en kwaliteit van materialen

Vraag naar de garanties die de installateur biedt op zowel de installatiediensten als de gebruikte materialen, zoals de zonnepanelen en omvormers. Ga ook na of de verkopende partij bij een garantiefonds, zoals SGZE, is aangesloten.

Vergelijk offertes

Vraag gedetailleerde offertes van verschillende installateurs op en vergelijk ze zorgvuldig. Let op de prijsstelling en wees voorzichtig met offertes die aanzienlijk lager zijn dan die van andere aanbieders.

Tip Wimer Haagsma

“Let op dat u niet te veel vooruit betaald. Een aanbetaling van bijvoorbeeld 10 procent, kan prima zijn. Betaal de laatste 90 procent pas na oplevering. Zo beschermt u zichzelf als klant.”

Aanbetaling rond 10%

Het is verstandig om voorzichtig te zijn met het doen van aanbetalingen voor zonnepanelen. Een aanbetaling van ongeveer 10 procent is redelijk en gebruikelijk. Het overige bedrag betaalt u dan nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en alles naar wens is afgerond. Dit beschermt u als klant en moedigt de installateur aan om het project op tijd en naar behoren te voltooien. Zorg altijd voor een schriftelijke overeenkomst met duidelijke betalingsvoorwaarden en opleveringstermijn om misverstanden te voorkomen en een succesvolle installatie te waarborgen.

Klantenservice en ondersteuning

Informeer naar de klantenservice en de ondersteuning die de installateur biedt. Hebben ze een goede reputatie wat betreft het oplossen van eventuele problemen of klachten na de installatie?

Tip René Noordman|

“Kijk niet alleen naar recensies op de eigen website van de installateur, maar ook op onafhankelijke (klachten)websites, zoals Klachtenkompas en Trustpilot. Helaas komt het voor dat nep recensies worden geplaatst, door het bedrijf zelf bijvoorbeeld. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is het raadzaam om meerdere review sites te bekijken.”

Contract en garantievoorwaarden

Lees het contract zorgvuldig door voordat u akkoord gaat. Zorg ervoor dat alle belangrijke details, zoals de omvang van het werk, de betalingsvoorwaarden, planning en garantievoorwaarden, duidelijk zijn voordat u een handtekening zet.

Tips bij aanbetaling zonnepanelen, zonder levering

U heeft een aanbetaling gedaan voor zonnepanelen. Vervolgens hoort u dat de materialen niet meer leverbaar zijn of verneemt u niks meer van de installateur. In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen:

Controleer de contractvoorwaarden

Controleer de contractvoorwaarden die u met het installatiebedrijf heeft afgesproken. Zoek naar clausules met betrekking tot annulering, terugbetaling en geschillen.

Bekijk het beleid voor bescherming consumenten

Raadpleeg de wetten en voorschriften met betrekking tot consumentenbescherming. Deze kunnen bepalingen bevatten die u beschermen in geval van problemen met bijvoorbeeld aanbetaling zonder levering.

Tip Wimer Haagsma

“ Als u een aankoop heeft gedaan via een website of buiten een fysieke winkel, waarbij u niet op de wettelijke ontbindingsmogelijkheid bent gewezen, kan de termijn voor het annuleren van de overeenkomst worden verlengd naar 12 maanden.”

Stel de verkoper in gebreke

Bij een aanbetaling voor zonnepanelen zonder levering, kunt u de verkoper in gebreke stellen. Hierbij stelt u de verkoper ervan op de hoogte dat hij niet aan de contractuele verplichtingen voldoet. Hiervoor kunt u de volgende stappen volgen:

Verzamel bewijsmateriaal zoals contracten, facturen, betalingsbewijzen en communicatie met de verkoper.
Stel een formele brief op waarin u de verkoper in gebreke stelt. Vermeld de details van uw aanbetaling, de verwachte leveringsdatum en de niet-nakoming van de overeenkomst. Geef aan welke maatregelen u verwacht dat de verkoper neemt.
• Stel een redelijke termijn vast waarbinnen u verwacht dat de verkoper actie onderneemt, bijvoorbeeld 14 dagen.
Stuur de brief aangetekend om bewijs van ontvangst te hebben.

Als de verkoper niet reageert of niet aan uw verzoek voldoet, zoek dan juridisch advies.

Juridische stappen

Als het installatiebedrijf niet bereid is om de problemen op te lossen en u geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u overwegen om verdere stappen te nemen. Dit kunt u doen door het inschakelen van juridische hulp of het indienen van een klacht bij een consumentenorganisatie, via de Consumentenbond of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bijvoorbeeld.

Tips bij kortsluiting door verkeerde installatie zonnepanelen

Wanneer er problemen zijn met de installatie van zonnepanelen die leiden tot kortsluiting of andere technische problemen, kunt u de volgende stappen volgen:

Controleer de garantievoorwaarden

Raadpleeg de garantievoorwaarden om te zien of u recht heeft op reparatie, vervanging of terugbetaling. Zonnepanelen worden vaak geleverd met garanties die fabricagefouten of installatiefouten dekken.

Neem contact op met de installateur

Neem zo snel mogelijk contact op met het installatiebedrijf om het probleem te melden. Leg de situatie uit en verzoek om een snelle oplossing. Het bedrijf kan verplicht zijn om de problemen te verhelpen, de defecte onderdelen te vervangen of de installatie opnieuw uit te voeren.

Bewaar bewijsmateriaal

Documenteer de problemen zorgvuldig, inclusief foto's, video's, getuigenverklaringen en technische rapporten indien mogelijk. Dit kan van pas komen mocht er later een geschil ontstaan.

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wetten en voorschriften met betrekking tot consumentenbescherming. Deze kunnen bepalingen bevatten die u beschermen in geval van problemen met bijvoorbeeld aanbetaling zonder levering.

Schakel een expert in

Indien nodig, kunt u een onafhankelijke technicus of een expert op het gebied van zonne-energie raadplegen om een beoordeling te laten maken van de situatie. Deze bevindingen kunnen helpen bij het versterken van uw zaak bij eventuele geschillen.

Juridische stappen

Als het installatiebedrijf niet bereid is om de problemen op te lossen en u geen overeenstemming kunt bereiken, moet u mogelijk verdere stappen ondernemen. Dit kan door het indienen van een klacht bij een consumentenorganisatie of het inschakelen van juridische hulp.

Tips bij schade door verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen

Heeft u schade door brand als gevolg van een verkeerd geïnstalleerd zonnepaneelsysteem, volg dan deze stappen:

Meld de schade bij uw verzekering

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij om de schade te melden en een claim in te dienen. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien of schade door brand als gevolg van verkeerde installatie van zonnepanelen gedekt is. Een gedetailleerde beschrijving van het incident, foto's en andere bewijsmaterialen kunnen helpen bij het ondersteunen van uw claim.

Aansprakelijkheid installateur

Als de brand werd veroorzaakt door een verkeerde installatie van de zonnepanelen, kan de installateur mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Raadpleeg een juridisch adviseur om de mogelijkheden voor het indienen van een aansprakelijkheidsclaim te bespreken. Het kan nodig zijn om bewijsmateriaal te verzamelen dat de verkeerde installatie aantoont, zoals technische rapporten of een getuigenverklaring van een expert.

Wetgeving en voorschriften

Controleer de voorschriften met betrekking tot de installatie van zonnepanelen. Deze kunnen bepalingen bevatten die de installateur verplicht om te voldoen aan bepaalde normen en voorschriften. Als blijkt dat de installateur niet aan deze vereisten heeft voldaan, kan dit uw zaak versterken.

Onafhankelijk onderzoek

Het kan nuttig zijn om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door een expert op het gebied van brandonderzoek, om de oorzaak van de brand en de rol van de verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen vast te stellen. Dit rapport kan als bewijs dienen in het geval van een juridische geschil.

Juridische stappen

Mocht er geen overeenstemming worden bereikt met de installateur of de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u overwegen juridische stappen te ondernemen. Raadpleeg een juridisch adviseur om de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure te bespreken.

Beloofde besparingen zonnepanelen blijven uit

Als de beloofde besparingen van de zonnepanelen niet worden gerealiseerd, gelden ook bovenstaande tips. Documenteer hierbij de prestaties van de panelen. Houd de gegevens bij van de opbrengst van uw zonnepanelen, zoals de opgewekte elektriciteit en uw energierekeningen. Dit kan nuttig zijn als u verdere stappen moet ondernemen.

Tip René Noordman

“Kijk vooral in de overeenkomst wat is afgesproken over het beloofde rendement of besparingen van de zonnepanelen'. Is bijvoorbeeld de garantie gegeven dat minimaal x-kWh wordt opgewekt per jaar of is er alleen een schatting gegeven?”

Het is dus essentieel om een betrouwbare installateur te kiezen om problemen met zonnepanelen te voorkomen. Ook het controleren van garanties, de kwaliteit van de materialen en het zorgvuldig doornemen van het contract, zijn erg belangrijke aspecten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

René Noordman

Jurist algemeen verbintenissenrecht

Jurist Wimer Haagsma

Wimer Haagsma

Jurist algemeen verbintenissenrecht