lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Deze coronacrisis is voor iedereen anders en voor niemand makkelijk. Zeker niet als u onzeker bent over uw werk of inkomen. Er is bijvoorbeeld ineens veel minder werk voor u. Verzekerd of niet, u staat er niet alleen voor. We helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen!

Meestgestelde vragen over werk en inkomen

Mijn werkgever wil dat ik niet gewerkte uren in verband met de coronamaatregelen nu alsnog inhaal, zonder dat ik hiervoor loon ontvang. Mag dat?

Als uw werkgever tijdelijk minder werk voor u heeft komt dit voor rekening en risico van uw werkgever. Uw werkgever is veelal verplicht u door te betalen als er geen of onvoldoende werk is. Dat betekent ook in de regel dat min-uren niet ingehaald hoeven te worden zonder dat over die uren loon wordt betaald.

Soms is er een CAO van toepassing of staat in de arbeidsovereenkomst hoe omgegaan moet worden met eventuele min-uren. Daarin is vaak geregeld wanneer van u kan worden gevraagd de min-uren in te halen. Afhankelijk van de precieze regeling kan dan worden bepaald of van u mag worden verwacht dat u de gemiste uren of een deel daarvan moet inhalen. De wijze waarop die uren worden ingehaald dient overigens dan wel in de regel in overleg te geschieden.

Als deze min-uren zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen en uw werkgever gebruik heeft gemaakt van de NOW regeling, dan is het over het algemeen niet redelijk dat wordt gevraagd deze uren in te halen. Uw werkgever is verplicht te melden of een beroep is gedaan op de NOW regeling.

Door de coronacrisis kan ik mijn eigen werk niet meer doen. Mijn werkgever wil nu dat ik andere werkzaamheden ga doen, op andere tijden werk of op een andere locatie. Ben ik verplicht om daaraan mee te werken?

Dit verzoek van uw werkgever kan onder de huidige omstandigheden als redelijk worden gezien. Uw werkgever mag van u als werknemer vragen om wat flexibeler te zijn. Wel moet het voor u mogelijk zijn om deze andere taken te doen, op andere tijden of op een andere locatie te werken. Dit is in iedere situatie verschillend. Uw werkgever moet zorgen dat u de andere werkzaamheden op een veilige manier kunt doen. U moet bijvoorbeeld uitleg krijgen over de werkzaamheden en eventuele risico’s van het werk. Heeft u goede redenen waarom de wijziging niet kan? Probeer dit met uw werkgever te bespreken en er samen uit te komen.

Is mijn werkgever verplicht om mijn loon te blijven betalen als het bedrijf tijdelijk is gesloten/of er minder werk is?

Normaal gesproken geldt dat ook als er geen werk is, u uw loon gewoon krijgt. Dat is anders als u besluit om niet te werken vanwege het risico dat u loopt. Bijvoorbeeld om niet besmet te raken. Als uw werkgever besluit om het bedrijf tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus, is dat zijn of haar beslissing. Hij of zij moet uw salaris dan gewoon doorbetalen. Dit geldt ook als er minder werk is.

Ik heb een oproepcontract, maar er is geen werk door de coronacrisis. Heb ik recht op loon?

Het hangt af van uw contract en de situatie of u recht heeft op loon. Bij een oproepcontract kunt u per direct niet meer opgeroepen worden.

- Bent u langer dan drie maanden in dienst? Bereken dan wat het gemiddelde aantal uren per maand is dat u in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. U kunt uw werkgever vragen om u voor dit gemiddeld aantal uren op te roepen en te betalen. Uw werkgever moet u in principe dan over deze uren betalen, ook al is er geen werk.

- Uitzondering: bent u nog geen zes maanden in dienst? Voor deze periode kan uw werkgever een uitzondering hebben gemaakt in uw contract. U heeft dan geen recht op loon. Bekijk of u deze uitzondering in uw arbeidsovereenkomst heeft staan.

Uw werkgever kan ook voor oproepkrachten een beroep doen op de NOW-regeling (subsidie) vanuit de overheid. Zo kan hij uw loon doorbetalen. Zoek dus altijd samen met uw werkgever naar een oplossing voor uw situatie.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik mijn baas informeren?

Als u besmet bent, of denkt dat u dat bent, doet u er goed aan om u direct ziek te melden. U bent vanwege uw privacy niet verplicht om te melden wat u onder de leden heeft, maar in dit geval gaat het algemeen belang boven uw privacy. Het is dus wel zo fatsoenlijk om die informatie te delen.

Ik moet thuis blijven omdat een gezinslid koorts heeft/omdat ik in quarantaine ben geplaatst. Heb ik recht op loon?

In deze situatie kijkt u eerst of u vanuit huis kunt werken. Als dat het geval is, heeft u recht op salaris en moet uw werkgever u dus doorbetalen. Maar ook als thuiswerken niet mogelijk is, heeft u zeer waarschijnlijk recht op doorbetaling van uw loon. De gedachte achter het moeten thuisblijven/de quarantaine is natuurlijk dat verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. De maatregel dient dus ook ter bescherming van uw werkgever en collega’s. Wordt u ziek, dan moet u dat melden bij uw werkgever. U heeft dan recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Mijn werkgever wil dat ik me laat vaccineren. Ben ik daartoe verplicht?

Nee. Uw werkgever kan u niet verplichten tot vaccinatie. U heeft het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer / lichamelijke integriteit en mag dus zelf beslissen of u zich wel of niet wilt laten vaccineren.

Mijn werkgever wil mij niet toelaten op het werk, omdat ik mij niet laat vaccineren. Ook wil hij geen loon meer betalen. Mag dat?

Nee. Uw werkgever kan niet van u eisen dat u zich laat vaccineren. Als uw werkgever besluit dat u niet mag komen werken, omdat u zich niet laat vaccineren, komt dit voor rekening en risico van uw werkgever. Uw loon moet gewoon betaald worden.

Mijn werkgever wil me ontslaan omdat ik me niet wil laten vaccineren. Mag dat?

Nee. U kunt niet ontslagen worden enkel en alleen omdat u zich niet laat vaccineren.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.