Leestijd: 1 minuut

Overlast verbouwen

Een verbouwing heeft ook vaak impact op buren en omwonenden. Overlast door lawaai en stof, of parkeerplaatsen die bezet worden door een bouwkraan of puincontainer, kunnen voor conflicten zorgen. Daarnaast kunnen omwonenden bezwaar hebben tegen de plaatsing van een dakkapel of uitbouw. Allemaal redenen om vooraf en tijdens de verbouwing aandacht te geven aan het contact met je buren.

  • Breng buren en omwonenden tijdig mondeling op de hoogte van je verbouwingsplannen
  • Communiceer daarna bij voorkeur schriftelijk (briefje in de bus, e-mail, appbericht) zodat je hier later naar kunt verwijzen
  • Beschrijf wat er gaat gebeuren, wanneer het gebeurt, hoe lang het duurt en wat buren ervan kunnen merken (geluid, stof, bezette parkeerplaatsen)
  • Vraag je aannemer om rekening te houden met de buren, bijvoorbeeld door het bouwlawaai zoveel mogelijk te beperken
  • Vermeld altijd je contactgegevens en nodig buren uit om bij vragen contact op te nemen
  • Probeer klachten en bezwaren zoveel mogelijk in goed overleg op te lossen. Het is voor alle partijen prettiger om een juridisch conflict te voorkomen
  • Check bij je aannemer of hij verzekerd is als er onverhoopt schade ontstaat bij de buren (AVB- of CAR-verzekering)

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten