Eind vorig jaar kwamen de woningcorporaties en de Woonbond tot een sociaal huurakkoord. In dit akkoord hebben verhuurder (AEDES) en huurders (Woonbond) een aantal afspraken gemaakt voor de periode van 2018 tot 2021. De bedoeling van dit akkoord is om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen voor iedereen betaalbaar blijven.

Wat staat er in de afspraken?

De huurprijs mag de komende jaren niet meer worden verhoogd dan de inflatie. Soms kan de huur worden bevroren. De huur kan in bepaalde gevallen ook worden verlaagd als de huur relatief te hoog is ten opzichte van het inkomen. Zo lijkt de huurprijs voor elke huurder meer maatwerk te worden en blijven de huren van sociale woningen betaalbaar.

Een aantal woningcorporaties handelt nu al in de geest van de gemaakte afspraken. Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 228 woningcorporaties de huurprijs alleen hebben verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%.

Kun je als huurder nu al eisen dat de huur wordt verlaagd?

Nee, zover is het helaas nog niet. Daarvoor moeten de Minister en de Tweede Kamer eerst nog een aantal regels invoeren en bestaande regels aanpassen. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om alvast een verzoek aan de verhuurder te doen, om vooruit te lopen op deze regelwijziging. Het kan best zijn dat ook uw woningcorporatie nu al bereid is om de afspraken uit het akkoord toe te passen. En natuurlijk kan ik, of een van mijn collega’s, altijd samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn!

Richard Oonk - Senior Jurist Vastgoed

man-zit-achter-laptop

Ik help klanten bij de ankers van hun bestaan; de woning als veilige thuisbasis, of de bedrijfsruimte als inkomstenbron.