Het is normaal dat de verhuurder van een woning om een borgsom vraagt wanneer u een woning huurt. Zodra u de huur opzegt, krijgt u de borg weer terug als u de woning weer teruggeeft zonder gebreken. Hoe lang het duurt tot u de borg terugkrijgt is wettelijk niet vastgelegd. De termijn waarbinnen u dit bedrag terug kunt krijgen staat meestal in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden. Als dit niet zo is, dan is de betalingstermijn niet vastgelegd. Het beste kunt u dan het stappenplan hieronder opvolgen.

  • Schriftelijk verzoek

    Nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd, vraagt u de verhuurder schriftelijk om de borgsom binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Is er in uw huurovereenkomst een termijn benoemd? Dan moet u zich daar aan houden. Anders adviseren wij u een termijn van 14 dagen na oplevering van de woning.
  • Aanmaning

    Is de termijn die u heeft gesteld voorbij en heeft u uw borg nog niet terug? Stuur de verhuurder dan schriftelijk een aanmaning. Neem in de aanmaning een nieuwe betaaltermijn op van 14 dagen na ontvangst. Schrijf in deze brief ook wat de kosten zijn als u een deurwaarder of incassobureau moet inschakelen om uw borg terug te krijgen. Wat deze kosten zijn, kunt u bij een deurwaarderskantoor opvragen. De Wet incassokosten verplicht u deze kosten in de brief te zetten.
  • Schakel een incassobureau in

    Is de betaaltermijn van de aanmaning verlopen, en heeft u uw borg nog steeds niet teruggekregen? Schakel dan een deurwaarder of een incassobureau in. U geeft dan de vordering uit handen, zoals dat heet.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.