Leestijd : 1½ minuut

Veel oudere werknemers zien het niet zitten: ze hebben tegen hun wil hun baan verloren en moeten nog solliciteren ook. Veel van hen hebben de vrees om niet te worden aangenomen. Er zijn daarnaast ook veel jongeren die graag aan de slag willen en geen werk kunnen vinden. Ook is er angst om in een bedrijf opnieuw te moeten beginnen. Per 1 mei a.s. kan de 65 plusser zeer waarschijnlijk opgelucht ademhalen.

Hoe zit dat nu, die sollicitatieplicht?

Op het moment dat u weet dat u uw baan gaat verliezen heeft u een sollicitatieplicht. Als u niet solliciteert heeft dit gevolgen voor (uw recht op) een WW-uitkering. Er kan een boete worden opgelegd of u wordt geheel of gedeeltelijk gekort op uw WW-uitkering.

Wanneer vrijstelling van de sollicitatieplicht?

Onder bepaalde omstandigheden kunt u op verzoek worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit geldt bijvoorbeeld als u mantelzorg moet verlenen. Deze vrijstelling kunt u aanvragen bij UWV. Krijgt u vrijstelling? Dan geldt dit altijd voor een bepaalde periode. Daarna moet u toch weer solliciteren.

Verder is geregeld dat u geen sollicitatieplicht heeft als uw eerste werkloosheidsdag een jaar voor uw AOW-leeftijd ligt. Voorheen was dat 64 jaar. Maar sinds 1 januari 2016 is dit mede in verband met de verhoging van de aangepaste AOW gerechtigde leeftijd aldus aangepast.

Wat verandert er vermoedelijk per 1 mei 2018?

Bovenstaande leidt er in de praktijk toe dat als u langer dan een jaar voordat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt werkloos wordt, u tot uw AOW gerechtigde leeftijd een sollicitatieplicht hebt. Dit terwijl de werknemer die net iets later (binnen een jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd) zijn baan verliest die plicht niet heeft. Dit werd door de minister als een onrechtvaardig onderscheid beschouwd. Om dit recht te trekken volgt er een aanpassing van de wet: niet alleen voor de werknemer die op het moment dat hij werkloos wordt, minder dan een jaar voor zijn AOW leeftijd zit, maar ook de werkloze die dat punt bereikt, zal er geen sollicitatieplicht meer gelden. Per 1 mei a.s. zal dit waarschijnlijk van toepassing zijn voor de werkloze die 65 jaar wordt, per 1 januari 2019 wordt dit dus 65 jaar en 4 maanden. Ik zeg waarschijnlijk omdat de invoering nog geformaliseerd moet worden. Maar deze aanpassing gaat er op korte termijn komen.

Linda Corvers - Jurist arbeids- en onderwijsrecht

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.