In de media, de Tweede Kamer en de letselschadebranche wordt al even gediscussieerd over de afwikkeling van letselschadezaken en hoe dit proces verbeterd kan worden. De Letselschade Raad heeft onlangs de uitkomst van een onderzoek gepubliceerd, dat aanknopingspunten geeft voor het verkorten van letselschadezaken.

Langlopende letselschade

De meeste letselschadezaken worden binnen twee jaar geregeld, maar ongeveer 10% van alle zaken loopt langer dan twee jaar. Dit wordt een ‘langlopende letselschade’ genoemd. Een langlopende zaak kan uw herstel tegenwerken en u het gevoel geven dat u voor de tweede keer slachtoffer wordt.

Hoe is het mogelijk dat er letschadezaken zijn die jaren duren? In dit blog leg ik u uit wat er bij een letselschadezaak komt kijken en waarom dit veel tijd in beslag kan nemen.

Wat is de duur van een letselschadezaak?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag en niet altijd is langlopende letselschade te voorkomen. Soms is dat zelfs in uw eigen belang. De aard en de ernst van het letsel verschilt vaak fors; van enkele kneuzingen en schaafwonden tot een dwarslaesie of amputatie. Elke zaak verdient een aanpak op maat en heeft dus ook een andere duur.

Ook worden er tijdens de duur van een zaak vaak verschillende deskundigen ingeschakeld. Bijvoorbeeld een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige of bij jongere slachtoffers een rekenbureau om de eventuele schade voor de toekomst te bekijken.

Medisch traject neemt veel tijd in beslag

Dit expertisetraject neemt meestal veel tijd in beslag. Eerst moet de medisch adviseur het eens worden met de verzekeraar over de vragen die aan de expert worden gesteld. Daarna worden de vragen aan de expert verzonden en volgt er een medisch onderzoek. Een aantal weken later ligt er een concept-rapportage. Deze moet zowel door u als de medisch adviseur (en mogelijk de adviseur van de tegenpartij) worden bekeken. De opmerkingen van alle partijen worden meegenomen in het definitieve rapport. Zodra het rapport definitief is, kan er naar een eindregeling worden toegewerkt. Al met al een heel proces dus.

Afwikkeling volgt na medische eindtoestand

De zaak kan in principe niet worden afgewikkeld vóór er sprake is van een medische eindtoestand. Er is sprake van een medische eindtoestand als een arts aangeeft dat de verwachting is dat uw klachten niet meer kunnen verbeteren of verslechteren. Daarna is pas echt duidelijk wat de gevolgen voor u met het oog op de toekomst zijn. De schade is simpelweg niet eerder in te schatten. Zeker bij ernstig letsel, met forse toekomstschade, is het niet wenselijk om een zaak snel af te wikkelen.

Bij ernstig letsel gaat de medische eindtoestand niet eerder dan twee jaar na het ongeval in. De medisch adviseur van uw belangenbehartiger kan inschatten wanneer er sprake is van een eindtoestand aan de hand van uw medisch dossier. Na de medische eindtoestand volgt vaak nog een onafhankelijke medische expertise om eventuele blijvende lichamelijke beperkingen in kaart te brengen.

Als deze stappen zijn doorlopen, is een afronding van uw zaak pas mogelijk. Eerder afwikkelen brengt risico’s met zich mee. Simpelweg: kwaliteit kost kwali-tijd.

De reactietermijnen verschillen

De duur van een letselschadezaak is ook afhankelijk van de reactietermijn van de verschillende partijen die aan uw zaak meewerken. De ene partij is de andere niet wat reactietermijnen betreft. Ook discussies over schadeposten, het letsel zelf of de aansprakelijkheid kunnen een zaak langer rekken dan in eerste instantie de bedoeling was.

Onze aanpak

De juristen van ARAG bieden aanpak op maat. Wij schatten de looptijd van uw dossier in en bewaken deze. We voorzien u van heldere adviezen, zodat u op elk moment weet waar u aan toe bent. We staan u stap voor stap bij, hoelang uw zaak ook duurt!

jurist-kelly-van-der-weerden

Ik heb oog voor de mens achter de schade. Ik werk vanuit het hart, en zet nét dat stapje extra om de cliënt zoveel mogelijk te ontzorgen.