Leestijd: 1½ minuut

Als u het slachtoffer van geweld bent heeft u vast een hoop vragen. Zoals waar u rekening mee moet houden, hoe u de schade terugbetaald kunt krijgen en wat de gevolgen zijn. Maar vooral: wat moet u doen? Doe direct aangifte bij de politie en bel zo snel mogelijk een arts.

Als u geen aangifte doet bij de politie, onderzoeken zij het misdrijf niet. Dan kunt u belangrijk bewijs missen. U kunt dan ook geen rechtszaak beginnen tegen de dader.

Schade vergoed krijgen is afhankelijk van het misdrijf

Het hangt ervan af of het misdrijf strafbaar is voor de wet of niet. En dus of het Openbaar Ministerie (OM) de dader strafrechtelijk vervolgt of niet.

OM vervolgt de dader strafrechtelijk

Dit betekent dat er een strafzaak komt. Via deze zaak kunt u een vergoeding krijgen voor de schade die u heeft opgelopen. Dit heet ook wel ‘voeging’. De rechter beslist welk bedrag u voor de schade krijgt. Dit verplicht de dader u te betalen. Lukt het niet binnen 8 maanden van de definitieve uitspraak? Dan krijgt u van de overheid een voorschot.

Misdrijf niet strafbaar voor de wet

Het OM vervolgt de dader dus niet strafrechtelijk. Dan moet u de dader schriftelijk aansprakelijk stellen. Daarbij vraagt u om de schade aan u te vergoeden, dat heet een schadeclaim. Vaak vergoedt de dader het bedrag niet. Met genoeg bewijs dat de dader een geweldsmisdrijf heeft gepleegd, kunt u de dader dagvaarden. De civiele rechter beslist dan of de dader u moet betalen, en hoeveel.

Wat als u de schade niet vergoed krijgt

Het komt helaas vaak voor dat de schade niet vergoed wordt door de dader. Omdat hij geen geld heeft bijvoorbeeld. Of de identiteit van de dader is onbekend. In dit soort situaties kunt u een schadevergoeding aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dan heeft u alsnog kans om een vergoeding te krijgen. De juridisch specialisten van ARAG helpen u graag als u hier vragen over heeft.

Schadevergoeding eisen bij de aansprakelijke partij

Volg ons stappenplan om een vergoeding te krijgen voor uw geestelijke of lichamelijke schade. Krijg antwoord op uw vragen en bekijk het overzicht van de vergoedingen die u voor de schade kunt krijgen.