Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Letselschade claimen

Er zijn duizenden manieren om letsel op te lopen. Van een eenvoudige struikelpartij tot een vliegtuigongeluk. Als uw letsel het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van een ander, kunt u deze aansprakelijk stellen voor de fysieke, financiële en psychische schade.

Iemand aansprakelijk stellen

Om letselschade te claimen moet u eerst een aansprakelijkstelling op papier zetten en verzenden aan de verantwoordelijke persoon of instantie. De letselschadespecialist van ARAG kan u hierbij helpen. De aansprakelijke partij meldt dan de schade bij zijn verzekeraar. Vervolgens beoordeelt de verzekeraar – in overleg met u en soms ook allerlei experts - of uw claim terecht is. Is de aansprakelijke partij niet verzekerd of wordt het gebeuren niet gedekt door de polis dan kunt u de aansprakelijke partij persoonlijk aansprakelijk stellen. De discussie over de aansprakelijkheid kan helaas soms behoorlijk veel tijd kosten. Bij erkenning van de aansprakelijkheid moet de schade vastgesteld en vergoed worden.

Schadeposten die u in geval van letselschade kunt claimen zijn bijvoorbeeld:

 • Smartengeld;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Extra verreden kilometers;
 • Gemaakte kosten tijdens ziekenhuisopname;
 • Verlies arbeidsvermogen;
 • Verlies van zelfredzaamheid;
 • Uitbestede klussen in en om de woning;
 • Economische kwetsbaarheid;
 • Telefoon- en portokosten;
 • Wettelijke rente.

Voor veel van deze schadeposten gelden richtlijnen. Die vindt u op de site van de Letselschaderaad

Hoe lang duurt het voordat de zaak wordt afgesloten?

Dat hangt onder meer af van de complexiteit van het incident. Bij een vliegtuigongeluk of een brand bijvoorbeeld, kunnen er meerdere verantwoordelijke personen en instanties zijn, ieder met een bepaalde mate van aansprakelijkheid. Zaken kunnen dan wat langer gaan duren. Ook bij meer simpele incidenten kan de zaak pas worden afsloten als u volledig klachtenvrij bent of als uw toestand stabiel (genoeg) is om de definitieve schade te kunnen vaststellen. Daar gaat vaak behoorlijk wat tijd overheen.

Moet u alles eerst zelf voorschieten?

Zeker bij langlopende zaken zou u in financiële problemen kunnen komen als u alle kosten zelf moest dragen terwijl u het definitieve oordeel af moet wachten. Daarom is de aansprakelijke partij verplicht voorschotten aan u te betalen zodra duidelijk is dat er een bepaalde mate van aansprakelijkheid is. Het hoeft dan dus nog niet vast te staan wat de definitieve hoogte van de schade zal zijn.

Uw zaak goed voorbereiden en volgen

Bij letselschadezaken is het belangrijk een ervaren juridisch adviseur aan uw zijde te hebben, die u begeleidt en ondersteunt aangaande aansprakelijkstelling. ARAG staat u tijdens dit proces graag terzijde.

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk