Leestijd: 1½ minuut

Bij een aanrijding is iemand gewond geraakt. De politie heeft u hiervoor verhoord en het kan zijn dat u voor de rechter moet verschijnen. Bijvoorbeeld als er lichamelijk letsel is, en als er een schuldige is. Het kan tot anderhalf jaar na het ongeval duren voor u wordt opgeroepen.

Gedagvaard, voor welke rechter?

Er zijn drie mogelijkheden waarop het Openbaar Ministerie u voor de rechter brengt. Het hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is, en hoe zwaar het letsel is. Bij een overtreding verschijnt u voor de kantonrechter.

Het Openbaar Ministerie kan u op 3 verschillende manieren voor de rechter brengen. Belangrijk hiervoor is hoe ingewikkeld de zaak is én hoe zwaar het letsel is. Heeft u alleen een overtreding gemaakt, dan moet u voor de kantonrechter verschijnen. Gaat het om een misdrijf? Dan moet u naar de politierechter of de meervoudige strafkamer.

Mogelijke straffen

De straf die u krijgt hangt af van de overtreding die u heeft gemaakt. Een straf kan zijn:

  • Een geldboete, soms in combinatie met een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke rijontzegging
  • Een werkstraf samen met een rijontzegging
  • Gevangenisstraf bij mensen die regelmatig dergelijke strafbare feiten begaan

Voorwaardelijke rijontzegging

Krijgt u een voorwaardelijke rijontzegging, dan mag u uw rijbewijs houden. Als u in de proeftijd van 2 jaar een verkeersovertreding maakt weegt deze zwaarder. Gaat u in die periode de fout in, door bijvoorbeeld meer dan 50 km per uur te hard te rijden? De officier van justitie zal dan alsnog via de rechter uw rijbewijs vorderen. Ook kunt een nieuwe straf krijgen voor deze overtreding.

Waar is mijn overtreding geregistreerd?

In de registratie van uw overtreding of misdrijf staat om welk soort feit het ging, het hoeft niet problemen te geven als u bijvoorbeeld ergens solliciteert. Veroordeling voor een overtreding blijft maximaal vijf jaar geregistreerd. Dit staat in het justitieel documentatieregister. Misdrijven kunnen tot 30 jaar na de veroordeling in dit register blijven staan.

Schadevergoeding eisen bij de aansprakelijke partij

Volg ons stappenplan om een vergoeding te krijgen voor uw geestelijke of lichamelijke schade. Krijg antwoord op uw vragen en bekijk het overzicht van de vergoedingen die u voor de schade kunt krijgen.