10 december 2020

Mondkapjes - we hebben er al een tijdje mee te maken. Eerst was het een dringend advies om ze te dragen, inmiddels is dit verplicht. Ook op middelbare scholen moeten kinderen mondkapjes dragen. In de afgelopen weken werden we benaderd door ouders die het daar niet mee eens zijn. Hun vraag: kunnen wij iets doen tegen de mondkapjesplicht op scholen.

Van advies naar plicht

Per 1 december 2020 is het dragen van mondkapjes verplicht in openbare ruimten, dus ook in middelbare scholen. Voor die tijd was dit nog een dringend advies. Toch hadden veel scholen al vóór 1 december de mondkapjesplicht ingevoerd. Mocht dat eigenlijk wel? En hoe zit het dan met de discussie die er bestaat over de werkzaamheid van de mondkapjes?

Zorgplicht

De coronacrisis dwingt de overheid tot het tot het nemen van allerlei maatregelen. Dit brengt ook voor schoolbesturen verplichtingen met zich mee. Als bevoegd gezag van de school heeft het bestuur de plicht om leerlingen en personeel te beschermen en te voorkomen dat zij schade lijden. Die zorgplicht bestaat ook rondom het coronavirus. Van het bestuur wordt verwacht zij al het mogelijke doen om te voorkomen dat mensen besmet raken. Daarbij hoort ook het opvolgen van relevante overheidsadviezen.

Regels

Scholen hebben grote vrijheid bij het invullen van hun zorgplicht. Daarom mochten scholen ook vóór 1 december mondkapjes verplicht stellen. Vaak was ook de medezeggenschapsraad bij deze besluitvorming betrokken. Dat is belangrijk omdat er dan ook inspraak is namens de ouders en het personeel.

Effectiviteit mondkapjes

Ondanks de discussie over de effectiviteit van mondkapjes, mogen scholen het dragen ervan dus verplichten. Zij mogen afgaan op de informatie die vanuit de overheid komt. Als de overheid het raadzaam of nodig acht, mogen scholen daar dus van uitgaan en hun regels daarop baseren.

Uitzonderingen

Er is wel ruimte voor scholen om uitzonderingen te maken op de mondkapjesplicht, bijvoorbeeld wanneer dat medisch noodzakelijk is. In zo’n situatie is het raadzaam om met de school in gesprek te gaan.

Conclusie

Hoe vervelend sommige kinderen/mensen het ook vinden; we zullen voorlopig nog mondkapjes moeten dragen, ook in middelbare scholen. Scholen mogen dit verplichten en dit wordt ook van ze verwacht om mensen te beschermen, zeker nu per 1 december 2020 de plicht landelijk is ingevoerd.

Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag.

jurist esther brouwer - van vliet

Ik behandel zaken binnen het personen/familierecht en onderwijsrecht. Maar u kunt mij ook op andere terreinen treffen. Deze afwisseling past bij mij. In elke zaak streef ik het beste resultaat na.