lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

20 februari 2023 | Leestijd: 2 minuten

Werken met de laptop op schoot in de vrije natuur of op een tropisch strand. Wordt dat droombeeld werkelijkheid met het ingaan van de Wet werken waar je wilt? “Helaas, dat niet”, stelt Hanneke Boesveld, Senior Jurist Arbeidsrecht bij ARAG. “De nieuwe wet zorgt vooral dat de regelgeving beter aansluit bij de huidige praktijk waarin hybride werken steeds meer gemeengoed wordt.”

Alleen afwijzen met goede reden

De nieuwe wet is een uitbreiding van de reeds bestaande Wet flexibel werken (Wfw). Onder die wet hadden werknemers ook al de mogelijkheid om te vragen of ze thuis of op een andere locatie konden werken. “Echter, de werkgever hoefde dit verzoek alleen te overwegen en was niet verplicht om hiermee in te stemmen”, legt Hanneke uit. “In de nieuwe situatie mag de werkgever zo’n verzoek alleen afwijzen als hij daarvoor een aantoonbaar goede reden heeft.”

Betere combinatie werk en privé

Het doel van de Wet werken waar je wilt is om een beter evenwicht te bereiken tussen het werken op de werklocatie en het woonadres. “Dit is ook in lijn met de tijdgeest”, zegt Hanneke. “Tijdens de coronapandemie kon ineens iedereen thuiswerken. Dan zou het raar zijn als nu ineens die mogelijkheid niet meer zou bestaan. De nieuwe wet is daarmee een verbetering voor werknemers die worstelen met het combineren van hun baan en bijvoorbeeld de zorg voor hun gezin.

Niet iedere locatie

“Maar het betekent niet dat werknemers nu grenzeloze mogelijkheden hebben om op iedere gewenste plek hun werk te doen”, waarschuwt Hanneke. “De Wet werken waar je wilt gaat uit van een werklocatie en woonadres in Europa. Een exotische locatie in het buitenland valt daar niet onder, en dat is dus ook niet iets waar de werkgever mee hoeft in te stemmen.”

Eén verzoek per halfjaar

Verder zijn er nog een aantal specifieke randvoorwaarden aan de wet. “De wet geldt alleen voor organisaties met 10 of meer werknemers. Verder staat in de wet dat een werknemer maximaal één keer per halfjaar een verzoek mag indienen. Tenzij je kinderen jonger dan 8 jaar hebt of mantelzorger bent, dan mag je vaker een verzoek indienen, ook als je bij een kleine werkgever werkt.”

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en houden u op de hoogte.

hanneke boesveld arag

Hanneke Boesveld | Senior Jurist Arbeidsrecht