lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

21 oktober 2022 | Leestijd: 2 minuten

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat millennials in Nederland minder bang zijn om ontslagen te worden. Dit heeft mede tot gevolg dat zij eerder overwegen om een rechtszaak te starten bij eventuele misstanden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van juridisch probleemoplosser ARAG. Maar liefst twee op de vijf werknemers geeft aan dat ze zouden overwegen een rechtszaak te beginnen bij een conflict over loon of uren.

“Het lijkt erop dat millennials steeds vaker op durven te treden bij een conflict op juridisch vlak”, zegt Hanneke Boesveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij ARAG. “De krappe arbeidsmarkt maakt dat de machtspositie van de werkgever minder groot wordt en werknemers durven op te treden wanneer zij onrechtmatig worden behandeld. Het lijkt er dus op dat werknemers vanwege de krap- te meer dan voorheen voor zichzelf durven opkomen. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Zo geeft bijna een op de vijf (19 procent) van de werknemers aan dat zij zouden overwegen om een rechtszaak te beginnen tegen hun werkgever bij conflict over vakantiedagen of verlofrechten; 35 procent overweegt dit bij grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst veertig procent zou overwegen een rechtszaak te beginnen als het gaat om de uitbetaling van loon, vakantiegeld of uren.

Opnemen van vakantiedagen

De krappe arbeidsmarkt heeft ook directe gevolgen voor werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf werknemers geeft aan dat hun werkgever hen heeft verplicht om in een bepaalde pe- riode met vakantie te gaan. Bijna hetzelfde percentage stelt dat hun werkgever over het algemeen strenger is geworden als het de vakantieplanning betreft.

“Veel werkgevers zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, en het personeelstekort dat hieruit volgt, mogelijk strenger in de planning van de op te nemen vakantiedagen”, zegt Boesveld. “Toch is dit alleen maar mogelijk als er afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO, anders kan dit op gespannen voet komen te staan met het uitgangspunt in de wet dat de vakantie wordt vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.”

Ontslagrecht

Opvallend is dat tegelijkertijd lang niet alle werkende millennials precies weten wat hun rechten zijn; veertig procent weet bijvoorbeeld niet (goed) wat diens recht op transitievergoeding is en acht- tien procent weet niet (goed) wat de regels zijn rondom ontslag zoals in de arbeidsovereenkomst vermeld. Dit laatste percentage ligt onder millennials vijf procentpunt hoger dan het gemiddelde in Nederland, zo blijkt op basis van onderzoek van ARAG van een jaar geleden.

Gesterkt door de krappe arbeidsmarkt

Niet alleen gaan millennials minder snel een conflict met hun werkgever uit de weg, ook verwacht dertig procent van hen minder snel problemen met de werkgever omdat die lastig aan nieuw personeel komt in deze tijden. Een zelfde percentage van de jongere werknemers denkt dat hun werkgever eerder zou instemmen met contractuele wijzigingen vanwege het personeelstekort.

“Wel raad ik aan om je altijd bewust te zijn van je wettelijke rechten en de afspraken in je contract en CAO, voordat je je uitspreekt tegen je werkgever”, aldus Boesveld. “Daarnaast blijft het conflict vermijden en samen in gesprek te gaan altijd het prettigste voor alle betrokken partijen”, besluit Boesveld.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten