lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Wekelijks worden er zo’n 32.000 voetbalwedstrijden gespeeld. Spelers, trainers, publiek en (assistent) scheidsrechters beleven hier veel plezier aan. Helaas zijn er ook uitzonderlijke gevallen waarbij verbale of zelfs fysieke agressie de wedstrijd verpest. En kopt de krant dat er een “KNVB-arbiter is bedreigd” of dat “Ik als waardering een vuist op mijn kaak kreeg”. Dat is onacceptabel!

Laat het er niet bij zitten!

Deze incidenten kunnen een enorme impact hebben. Samen met de KNVB maakt ARAG zich sterk om geweld tegen scheidsrechters terug te dringen op de Nederlandse voetbalvelden. En willen we scheidsrechters die slachtoffer zijn van agressie op en rond de velden zo goed mogelijk ondersteunen. Bel in noodgevallen altijd de KNVB hulplijn op 0800-2299555. Neem vervolgens contact op met ARAG om te kijken of we u verder kunnen helpen.

Verzekerd via de KNVB

Bent u scheidsrechter, heeft u een SOIII of BOS-opleiding gevolgd én bent u door de KNVB ingepland op een door de KNVB georganiseerde wedstrijd? Dan heeft u waarschijnlijk recht op juridische bijstand vanuit het collectieve contract dat de KNVB heeft gesloten.

Is er sprake van geweld of een conflict op het veld en heeft u direct juridische hulp nodig? Neem dan contact op met ARAG. We nemen de mogelijkheden met u door, afhankelijk van de aard van het geweld of de bedreiging, de oorzaken en de korte- en lange termijn gevolgen. U kunt een civielrechtelijke-, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure starten. Vraag een jurist van ARAG om u hiermee te helpen.

Niet verzekerd? Wel hulp!

Bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand via de KNVB en heeft u zelf ook geen rechtsbijstandverzekering? Dan helpen we u alsnog graag op weg!

Hieronder vindt u wat praktische informatie die u kan helpen wanneer u te maken heeft gehad met geweld op of naast het veld. Zo is er een KNVB hulplijn, professionele nazorg via 24/7 en helpt ARAG u op weg om een schadeclaim in te dienen.

Deze informatie is speciaal geschreven voor voetbalscheidsrechters, maar ook scheidsrechters, coaches en begeleiders uit andere takken van sport kunnen hier hun voordeel mee doen.

 

Geweld op of naast het veld

Bent u als scheidsrechter slachtoffer van fysiek geweld of bedreiging? Op het veld of daarbuiten? En bent u niet verzekerd via ARAG? Neem dan onderstaande stappen door. Dan biedt de KNVB u nazorg via een speciale hulplijn in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie. En helpt ARAG u een stapje op weg met het indienen van een schadeclaim.

Bel de KNVB hulplijn op 0800-2299555

Dit noodnummer is 24 uur per dag beschikbaar voor noodgevallen, vechtpartijen en mishandelingen. Wanneer het nodig is schakelt de centrale de politie en/of de KNVB in. Ook wordt 112 gebeld als dat nodig is.

Nazorg bij geweld en traumatische ervaring

De KNVB werkt samen met 24/7, een partij die gespecialiseerd is in nazorg bij traumatische ervaringen. Scheidsrechters krijgen bij een schokkende gebeurtenis vier uur nazorg en is niet afhankelijk van een doorverwijzing door de politie.

Meldpunt wanordelijkheden

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-) voetbalveld die geen noodgeval zijn, is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen, ergernissen en voorvallen delen met de KNVB.

Schadeclaim indienen

U bent mishandeld of bedreigt als scheidsrechter of KNVB-official. U wil een schadeclaim indienen voor vergoeding van schade hiervoor. Doe in ieder geval aangifte bij de politie en zorg ervoor dat u alle schade(kosten) zo goed mogelijk opslaat en bewaart. Dit zijn namelijk bewijsstukken om te laten zien hoe u aan de schadeclaim bent gekomen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij een andere partij dan ARAG? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar.

Letsel

Het kan gebeuren dat u letsel oploopt maar dat de schade niet geclaimd kan worden bij de dader. Bijvoorbeeld omdat de dader niet bekend is of omdat deze financieel niet in staat is om u schadevergoeding te betalen. In dit soort gevallen kunt u bij het ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ claimen. Het schadefonds zal beoordelen of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is. Dit moet u binnen 10 jaar na het misdrijf doen.