Uitspraak Commissie van Beroep van het Kifid: geen verruiming VKR

Dinsdag 2 november jl. heeft het Kifid de uitspraak van Commissie van Beroep over Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR) op haar website gepubliceerd.

Positieve uitspraak

We zijn blij met de uitspraak waarin de Commissie van Beroep stelt dat het recht van een verzekerde niet zover gaat dat ze altijd, in iedere fase van een conflict, zelf op kosten van de verzekeraar een advocaat kan kiezen. Er moet een relatie zijn met een administratieve of gerechtelijke procedure.
Daarmee stelt de Commissie dat de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie niet past in het stelsel van de Europese richtlijn en ook niet strookt met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. In de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid, was nog bepaald dat verzekerden in elke fase die tot een procedure kan leiden, recht zouden hebben op VKR. Deze uitspraak is nu van tafel; de uitspraak van de Commissie van Beroep is onherroepelijk. Onze huidige VKR procedure blijft met deze uitspraak ongewijzigd.

Erkenning maatschappelijke functie rechtsbijstand

Met deze positieve uitspraak wordt de rol van rechtsbijstandsverzekeraars erkend. Rechtsbijstandverzekeraars staan immers voor breed toegankelijke én kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening, die vanwege het solidaire karakter van de natura-rechtsbijstandverzekering uitkomst biedt voor een grote groep consumenten en ondernemers met juridische problemen. Jaarlijks lossen de rechtsbijstandverzekeraars zo’n 400.000 geschillen op.

Trots op onze kracht als juridisch probleemoplossers

Ook wij staan voor breed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Bij ARAG werken 590 juridisch specialisten die dagelijks juridische hulp bieden aan onze verzekerden. Onze klanttevredenheid (8,4) en NPS (44) tonen aan dat onze verzekerden onze kennis en kunde en de wijze waarop wij hen bijstaan, waarderen. Daar zijn we met recht trots op. Met de positieve uitspraak is het fantastisch dat we met onze ambitie om de beste juridische probleemoplosser van Nederland te zijn, het recht betaalbaar en toegankelijk kunnen houden voor iedereen.

VKR uitspraak