ARAG biedt online verzekeringen voor particulieren

Het verkopen van online rechtsbijstandverzekeringen ligt iets complexer dan bij sommige andere verzekeringen. Dat verklaart waarom ARAG dit lange tijd niet meer heeft aangeboden. Mensen die zich online oriënteren op een rechtsbijstandverzekering hebben vaak al een lopend geschil of voorzien dit te krijgen. En juist deze situaties zijn niet gedekt door de rechtsbijstandverzekering.

Waarom nu dan toch weer online verzekeringen aanbieden?

Frank Rensen, manager Commercie & Volmachten bij ARAG, legt het uit. “We hebben door de tijd heen veel geleerd en het is voor ons een natuurlijk moment om nu de online markt te betreden. Uit onderzoek is gebleken dat er een groep mensen is die niet naar een financieel adviseur gaat om advies in te winnen en verzekeringen zelf afsluit. Dit zijn mensen die het heft liever zelf in handen nemen. Zelf onderzoek doen, zelf informatie inwinnen en zelf online de verzekering afsluiten. Omdat de doelgroep anders is, zijn ook de online verzekeringen anders. We introduceren drie verschillende particuliere producten: Basis, Uitgebreid en Excellent. Uiteraard is de communicatie tijdens het aanvraagproces zo opgesteld, dat het voor klanten direct duidelijk is dat lopende of voorzienbare geschillen niet gedekt zijn. En wanneer de klant tijdens zijn oriëntatie of aanvraag toch advies wil inwinnen, verwijzen wij deze klant door naar de financieel adviseur voor een passend advies bij zijn situatie.”

Aan onze samenwerking verandert niks

Frank Rensen benadrukt nog eens dat deze online verzekeringen wat ARAG betreft geen invloed hebben op de samenwerking die zij hebben met financieel adviseurs. “Een groot deel van de Nederlandse bevolking ziet gelukkig de toegevoegde waarde van een financieel adviseur. De meeste van onze verzekeringen worden dan ook nog altijd na advies van een financieel adviseur afgesloten. Wij hechten veel waarde aan deze adviesfunctie. Alle met ons samenwerkende adviseurs zijn belangrijk voor ons. Dat verandert niet! Met onze online verzekeringen voldoen wij simpelweg aan een behoefte die leeft onder een bepaalde doelgroep”.

De online rechtsbijstandverzekeringen van ARAG kunnen met ingang van 30 augustus 2021 worden afgesloten.

Vragen?

Voor een uitgebreide toelichting op de online verzekeringen verwijzen wij u graag naar het particuliere deel van onze website. Heeft u nog vragen over onze online verzekeringen? Bekijk dan hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, stuur deze dan naar verkoopbinnendienst@arag.nl. Wij helpen u graag!

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de online verzekeringen

Waarom kiest ARAG voor online verzekeringen?

Het blijkt dat er een groep mensen naar onze website komt, die direct een verzekering wil af sluiten, zonder advies. Deze groep overweegt niet om naar een adviseur te gaan en kiest tussen de verschillende directe aanbieders. Ook voor deze mensen wil ARAG het recht toegankelijk maken. Dat doen we (o.a.) door onze online verzekeringen.

Wie is de doelgroep?

De doelgroep is de particulier die zonder tussenkomst van een adviseur zelf zijn of haar verzekering wil afsluiten.

Wat is het verschil in dekking met de bestaande verzekeringen?

In het online kanaal biedt ARAG drie verzekeringen aan: Basis, Uitgebreid en Excellent. Er zit verschil in opbouw van de modules/dekkingen en de verzekeringen hebben afwijkende limieten. Voor een uitgebreide toelichting op de online verzekeringen verwijzen wij u graag naar het particuliere deel van onze website.

Komen deze verzekeringen ook beschikbaar voor ons als business partners?

We willen eerst ervaring opdoen met het aanbieden van deze verzekeringen via ons online kanaal. Wanneer we voldoende inzicht hebben of de verzekeringen aan de wensen van de consument voldoen, zullen we ze ook in het advieskanaal aanbieden.

Is de premie van de online verzekeringen lager dan die van de reguliere verzekeringen?

Doordat de inhoud afwijkt van de verzekeringen die we in het advieskanaal aanbieden (ProRechtPolis Particulier en Flexpolis) - met een andere opbouw, andere dekkingen, eigen risico’s en limieten - is het niet mogelijk de premies 1 op 1 te vergelijken.

Wat als mijn klant de online verzekering wil in plaats van de reguliere verzekering (ProRechtPolis Particulier of Flexpolis)?

Vooralsnog kunnen wij de online verzekeringen niet aanbieden via het advieskanaal. Zodra wij meer ervaring hebben opgedaan met de online verzekeringen, zal deze mogelijkheid wel worden aangeboden.

Worden bestaande verzekeringen geconverteerd naar deze nieuwe (online) verzekering?

Bestaande (directe of adviesproducten) verzekeringen worden niet geconverteerd naar de nieuwe verzekering.

Gaat ARAG een directe (online) verzekering maken voor zakelijke klanten?

Op dit moment is ARAG niet bezig met een online verzekering voor zakelijke klanten.

Wat als een klant tijdens het online aanvraagproces toch advies wenst te krijgen?

ARAG biedt de online verzekeringen aan via ‘execution only’, dus wij vervullen geen adviesfunctie. De klant kan tijdens het online aanvraagproces altijd een adviseur in zijn buurt zoeken via onze adviseurzoeker en daar advies krijgen en de reguliere verzekeringen afsluiten.

Waar kan ik mij aanmelden voor de adviseurzoeker?

Alle kantoren met een aanstelling bij ARAG staan in de adviseurzoeker. Wilt u een aanstelling van ARAG? Neemt u dan contact op met de afdeling Commercie via verkoopbinnendienst@arag.nl.