Ander land, andere regels. Als u in het buitenland bij een ongeval betrokken raakt, kunnen de regels anders zijn dan in Nederland. Het is wel belangrijk voor het regelen van de schade dat u weet wat de regels zijn. Het is goed om voordat u naar het buitenland gaat te kijken wat de verkeersregels daar zijn. Als u toch bij een ongeluk betrokken raakt, dan is het goed om te weten wat u moet doen.

U raakt betrokken bij een ongeval in het buitenland

Breng eerst uzelf en andere verkeersdeelnemers in veiligheid. Daarna belt u de lokale politie. In sommige landen komt de politie alleen opdagen als er letsel is, en niet bij alleen wat blikschade. Als de politie niet komt om een proces-verbaal op te maken, denk dan aan de volgende stappen:

  • Vul het schadeaangifteformulier zo duidelijk en compleet mogelijk in
  • Laat ook de betrokken tegenpartij het formulier ondertekenen
  • Vul de namen en adressen in van getuigen
  • Schrijf duidelijk de kentekens op van alle betrokken voertuigen
  • Maak een duidelijke situatieschets op het schadeformulier
  • Ga geen discussie aan met de tegenpartij over aansprakelijkheid
  • Als het veilig is, maak dan ter plaatse foto’s van de situatie
  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar voor ondersteuning

Als de politie wel een proces-verbaal opmaakt, vergeet dan niet het nummer hiervan te vragen. En controleer of de situatie goed omschreven of getekend is.

Bent u gedekt voor extra kosten?

Als uw auto moet worden weggesleept, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Meestal bent u hier voor gedekt met uw auto- of reisverzekering. Meld uw schade zo snel mogelijk bij alle betrokken verzekeraars, zoals uw rechtsbijstandsverzekeraar en de WA-verzekeraar.

Of alle schade wordt vergoed, dat verschilt per land. Let wel op dat u schade altijd moet kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld met foto’s of aankoopbonnen.

Geen cascoverzekering?

Neem contact op met ARAG voordat u het voertuig laat repareren. Vaak moet er eerst een expert naar de schade kijken.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.