ARAG is partner van de scheidsrechters in het Nederlandse voetbal. Niet alleen binnen het betaald voetbal, maar juist ook in het amateurvoetbal. Omdat we houden van het spel en het plezier. Met onze bijdrage aan FairPlay helpen we mee dat het leuk blijft, voor iedereen.

Samen met de KNVB heeft ARAG de FairPlay Certificering ontwikkeld. Hiermee stimuleren wij clubs in het amateurvoetbal aan de slag te gaan met een professioneel scheidsrechtersbeleid. Omdat goed opgeleide scheidsrechters samen met spelers en trainers ervoor zorgen dat wedstrijden sportief en plezierig verlopen.

ARAG FairPlay

Richtlijnen voor certificering

Een goed en duurzaam arbitragebeleid zet je niet in een namiddag in elkaar. Het kost vaak bloed, zweet, soms ook wel de spreekwoordelijke tranen en een hele hoop doorzettingsvermogen. Om je een beeld te geven waar jouw vereniging aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor certificering, tref je hieronder de belangrijkste punten aan.

Een KNVB|ARAG Fairplay gecertificeerde vereniging:

  • heeft een opgeleide scheidsrechtercoördinator;
  • heeft een scheidsrechterscommissie;
  • organiseert minimaal tweemaal per seizoen een bijeenkomst voor scheidsrechters;
  • bezet 100% van de wedstrijden met een scheidsrechter;
  • heeft 95% van de scheidsrechters gediplomeerd (pupillenscheidsrechter- en/of verenigingsscheidsrechter diploma) en geregistreerd in sportlink;
  • laat hun scheidsrechters begeleiden door opgeleide scheidsrechtersbegeleiders;
  • stelt kleding beschikbaar aan de scheidsrechters;
  • heeft het clubarbitragebeleid geborgd binnen de vereniging door middel van een up-to-date clubarbitrageplan en een vast aanspreekpunt binnen het bestuur;
  • heeft clubarbitrage op een herkenbare plek op de website staan en plaatst veelvuldig nieuwe informatie;
  • neemt richting (buurt)verenigingen een voorbeeldrol aan op het terrein van clubarbitrage (bijv. het organiseren van een regionaal overleg, initiator in het delen van kennis met andere verenigingen).

Aanmelden doe je zo

Ben jij scheidsrechtercoördinator op jouw club? Neem dan contact op met Ellen, Pascal of Hans van de KNVB. Zij helpen verenigingen bij vraagstukken over het scheidsrechtersbeleid en kunnen je alles vertellen over de FairPlay certificering. Daarnaast beoordelen zij of jouw vereniging voldoet aan de gestelde criteria voor een certificering en geven aan welke richtlijnen jouw vereniging nog moeten werken Natuurlijk ondersteunen ze je ook als je hulp nodig hebt.

Neem contact op met Ellen, Hans of Pascal.

Ben je geen scheidsrechtercoördinator maar kan jouw vereniging best wel wat hulp gebruiken met het scheidsrechtersbeleid. Maak er werk van en tip het bestuur van jouw vereniging over het bestaan van de FairPlay Certificering.