15 maart 2023 | Leestijd: 1 minuut

Het gebeurt niet vaak dat een digitale tool zoveel opwinding veroorzaakt als Chat GTP. De manier waarop deze chatbot complete teksten produceert over alle mogelijke onderwerpen, is verbazingwekkend. De mogelijkheden lijken eindeloos, maar tegelijkertijd zijn er zorgen. Wat zijn de gevolgen als steeds meer mensen het schrijven van teksten aan een machine overlaten? In dit artikel gaan we in op de juridische risico’s van ChatGTP en vergelijkbare tools.

Wat is ChatGTP?

Chat GTP is een chatbot die ontwikkeld is door het bedrijf OpenAI. Deze chatbot gebruik artificial intelligence-technieken zoals deep learning om vragen te beantwoorden met behulp van informatie uit een gigantische database. Wat ChatGTP opmerkelijk maakt is dat de chatbot op basis van een simpele vraag razendsnel complete teksten kan produceren.

Mogelijkheden van ChatGTP

ChatGTP kan verschillende scala aan taken uitvoeren. Net zoals andere chatbots kan ChatGTP vragen beantwoorden en uitleg geven. Het kan ook teksten schrijven, herschrijven, vertalen of samenvatten. Van sollicitatiebrieven en handleidingen tot gedichten, commerciële teksten en zelfs complete artikelen. Ook kan ChatGTP computercode schrijven en verbeteren.

Juridische risico’s van ChatGTP:

Risico 1: Intellectueel eigendom

ChatGTP produceert teksten door grote hoeveelheden data te analyseren. In die data kunnen ook teksten zitten waar intellectueel eigendom (copyright) op rust. Als deze teksten in jouw content terechtkomen zonder toestemming van de auteur en/of bronvermelding, kun je aangeklaagd worden wegens plagiaat of het schenden van het citaatrecht.

Risico 2: Smaad, laster, discriminatie

Bij het produceren van een tekst houdt ChatGTP er geen rekening mee of een tekst beledigingen (smaad), kwaadaardige roddels (laster), of discriminerende inhoud (discriminatie) bevat. Dit kan onbedoeld leiden tot ongewenste uitkomsten, zoals discriminerende teksten op basis van ras, geslacht of andere persoonlijke kenmerken. En dit kunnen gronden kunnen zijn om juridische stappen te ondernemen tegen degene die de tekst publiceert.

Risico 3: Privacy en veiligheid

Teksten van ChatGTP kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals namen, adressen of andere informatie die in strijd is met de privacywetgeving. Dit kan leiden tot privacy risico’s en andere beveiligingsproblemen.

Risico 4: Foutieve of misleidende informatie

De database waar ChatGTP zijn informatie uit haalt is weliswaar enorm groot, maar bevat geen data van na 2021. ChatGTP heeft zelf geen toegang tot het internet en kan informatie dus niet controleren of informatie actueel en/of correct is. De teksten van ChatGTP kunnen helder en overtuigend zijn, maar intussen wel foute of misleidende informatie bevatten. Ook kan de menselijke interpretatie leiden tot verkeerde conclusies.

Conclusie: altijd checken voor publicatie

Voor de duidelijkheid: ChatGTP is een enorm nuttige en veelbelovende tool die inderdaad wel eens de belangrijkste digitale vernieuwing kan zijn sinds Google. De beste manier om de (juridische) risico’s van ChatGTP te beheersen, is door oog te houden voor de beperkingen van deze chatbot. Stuur nooit zomaar een tekst van ChatGTP de wereld in, maar controleer altijd zelf of de inhoud klopt en niet in strijd is met de relevante wet- en regelgeving. Twijfel je? Vraag dan een jurist om advies voor je iets publiceert.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten