Over deze rechtsbijstandverzekering

Voor iedereen is er een passende verzekering. Per verzekering zijn de conflicten beschreven waarbij wij hulp bieden. Zo bieden wij bij de Excellent verzekering in meer gevallen hulp dan bij de Basis Verzekerd en de Uitgebreid Verzekerd. Onze rechtsbijstandverzekering verzekert u voor de kosten die juridische conflicten met zich mee kunnen brengen, zoals een conflict met een werkgever of na een ongeluk. Wij helpen de zaken recht te zetten, en dat geeft rust en vertrouwen.

Verzekerd Online

Meer informatie en documenten

Informeer u goed over ARAG verzekeringen. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd; de Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering en Wijzer in geldzaken is de wegwijzer met betrouwbare informatie over geldzaken.

Passend bij uw situatie en wensen

Stel uw rechtsbijstandverzekering samen naar uw eigen wensen.

ARAG Basis Verzekerd

Hiermee bent u verzekerd voor een aantal veelvoorkomende conflicten. Zo zijn conflicten die te maken hebben met verkeer, letsel, de woning en ontslag gedekt en ook contractuele conflicten vanaf € 1.000. Eén basispakket én een scherpe premie.
Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 15.000,- (per gebeurtenis/conflict).

ARAG Uitgebreid Verzekerd

Hiermee kunt u zelf bepalen voor welke onderdelen u verzekerd wilt zijn. U kunt dekkingen afsluiten voor Consument & Verkeer, Wonen, Inkomen & Arbeid, Familie & Echtscheidingsmediation. Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 30.000,- (per gebeurtenis/conflict).

ARAG Excellent Verzekerd

Bij dit product heeft u de meest complete dekking, kunt u zelf de onderdelen kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn en heeft u de hoogste limiet van € 60.000. Aanvullend op de ARAG Uitgebreid verzekerd is Contractueel plezier- en luchtvaartuigen en de tweede woning in de EU ook gedekt. Bij het onderdeel Arbeid van de module Inkomen zijn arbeidsgeschillen als statutair directeur standaard inbegrepen, en kan ook de module Fiscaal en Vermogen meeverzekerd worden. Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 60.000,- (per gebeurtenis/conflict).