Wekelijks worden er zo’n 30.000 voetbalwedstrijden gespeeld. Spelers, trainers en (assistent)scheidsrechters beleven hier veel plezier aan. Helaas zijn er uitzonderlijke gevallen waarbij fysieke en/of verbale agressie de wedstrijd verpesten. Vaak is dit tussen de voetballers onderling, maar soms ook naar de scheidsrechter. Dat resulteert in krantenkoppen als “Molestatie scheidsrechter bij zaterdagamateurs” of “KNVB-arbiter bedreigd”.

Laat het er niet bij zitten!

Deze incidenten kunnen een enorme impact hebben. De KNVB en ARAG gaan de strijd aan tegen geweld op het veld. De KNVB en ARAG willen scheidsrechters die het slachtoffer zijn van agressie op en rond de velden zo goed mogelijk ondersteunen.

Heeft u de SOIII of BOS-opleiding gevolgd én bent u door de KNVB ingepland op een door de KNVB georganiseerde wedstrijd? Dan heeft u waarschijnlijk recht op juridische bijstand vanuit het collectieve contract dat de KNVB voor u heeft gesloten. Is er sprake van geweld of een conflict op het veld en heeft u direct juridische hulp nodig? Neem dan meteen contact op met ARAG. Voor emotionele ondersteuning is er nazorg vanuit 24/7, zij werken samen met de KNVB.

Als u verzekerd bent bij ARAG via de KNVB

Er zijn verschillende acties die u kunt ondernemen als arbiter. Dit hangt af van de aard van het geweld of de bedreiging, de oorzaken en de korte- en langetermijngevolgen. U kunt een civielrechtelijke-, strafrechtelijke procedure, of tuchtrechtelijke procedure starten.

Vraag een jurist van ARAG om u hiermee te helpen.

Niet verzekerd voor rechtsbijstand, wel hulp

Bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand via de KNVB en heeft u zelf ook geen rechtsbijstandverzekering? Dan helpen we u graag op weg. Hieronder staat praktische informatie die u kan helpen bij geweld op het veld. Er is een KNVB een hulplijn, professionele nazorg en u kunt een schadeclaim indienen.

Deze informatie is speciaal geschreven voor voetbalscheidsrechters. Maar ook arbiters, coaches en begeleiders uit andere takken van sport kunnen er hun voordeel mee doen.

Wat te doen bij geweld op het veld?

Bent u als scheidsrechter slachtoffer van fysiek geweld of bedreiging? Op het veld of daarbuiten? De KNVB biedt nazorg en heeft een speciale hulplijn in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

KNVB hulplijn - 0800-2299555

Het noodnummer is 24 uur per dag beschikbaar voor noodgevallen, vechtpartijen en mishandelingen. Wanneer het nodig is schakelt de centrale de politie en/of de KNVB in. Ook wordt 112 gebeld als het nodig is.

Nazorg bij geweld en traumatische ervaringen

De KNVB werkt samen met 24/7, een partij die gespecialiseerd is in nazorg bij traumatische ervaringen. Scheidsrechters krijgen bij een schokkende gebeurtenis vier uur nazorg. Dit is niet afhankelijk van doorverwijzing door de politie.

Schadeclaim indienen

U bent mishandeld of bedreigd als scheidsrechter of KNVB-official. U wilt een schadeclaim indienen voor vergoeding van schade hiervoor. Doe in ieder geval altijd aangifte bij de politie. Daarnaast is het belangrijk dat u alle schade(kosten) zo goed mogelijk opslaat en bewaart. U moet namelijk bewijsstukken hebben om te laten zien hoe u aan de schadeclaim bent gekomen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, neem dan contact op met uw verzekeraar.

Ernstig letsel

Het kan gebeuren dat u ernstig letsel oploopt. Maar de schade niet kan claimen bij de dader. Bijvoorbeeld als de dader niet bekend is, of deze financieel niet in staat is om uw schadevergoeding te betalen. In dit soort gevallen kunt u bij het ‘Schadefonds Geweldsmisdrijven’ claimen. Het schadefonds zal beoordelen of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is. Dit moet u wel binnen 10 jaar na het misdrijf doen.