ARAG sluit zich aan bij My TP

13 mei 2020

Een rechtsbijstandverzekering hoort bij uitstek in het totaaladvies aan de particuliere klant. Maar diezelfde verzekering wordt nog vaak als complex ervaren door de adviseur. Het is daarom belangrijk dat verzekeringsadviseurs op een eenvoudige en snelle manier duidelijkheid hebben over de verzekeringsproducten die er zijn en de premie die daarbij hoort. Om dit makkelijker te maken, heeft ARAG zich onlangs aangesloten bij vergelijkingsprogramma My TP. “Zo maken wij het recht weer een stukje toegankelijker voor iedereen”, zegt Frank Rensen, manager Commercie bij ARAG Rechtsbijstand.

Persoonlijke boodschap van Marc van Erven, CEO van ARAG

26 maart 2020

In alle huiskamers, bedrijven en instellingen van Nederland leeft de COVID-19 (Corona) crisis. Ongekende maatregelen worden getroffen om het virus een halt toe te roepen, om de samenleving en de economie te helpen. Elke dag is Corona in het nieuws. Soms zijn het afschrikwekkende beelden en cijfers uit de rest van Europa en nu ook uit de Verenigde Staten. We zien een groeiende stroom aan patiënten, overvolle ziekenhuizen en helaas ook veel slachtoffers in Nederland. Dachten we er aan het begin er misschien nog wat gemakkelijk over, inmiddels is wel duidelijk welke menselijke (en zakelijke) tragedie over de wereld trekt. Het maakt ons elke dag bewust dat dit virus écht levensbedreigend is.

Als familiebedrijf, als mensen en als juridische probleemoplossers willen wij er, juist in deze tijd, voor iedereen zijn. Voor onze klanten maar ook voor mensen die een vraag hebben hoe het juridisch zit. Gewoon dichtbij en makkelijk bereikbaar. Het zal je bedrijf maar zijn waar je jaren voor hebt geknokt dat nu dicht moet omdat er geen werk meer is. Wat kun je dan doen als ondernemer? En wat betekent dit voor medewerkers? Als een leverancier niet meer levert of een evenement wordt afgelast, ben je dan nog verplicht om te betalen? En nu die vakantiereis niet doorgaat, kun je dan je geld terugkrijgen? Je wilt gewoon zekerheid en weten waar je aan toe bent.

Veel mensen in Nederland zijn dag en nacht bezig om degenen die zijn getroffen te helpen. In de ziekenhuizen, in zorginstellingen, op de ambulance. Meer dan terecht krijgen deze mensen de enorme waardering die ze verdienen. Dat geldt zeker ook voor mensen bij de politie, de vakkenvullers in supermarkten, onderwijzers, mensen in het openbaar vervoer, schoonmakers, in de transportsector. Mensen die onze samenleving veilig en een beetje leefbaar houden. Heel gewone mensen met gezinnen en families die hopen veilig door deze bizarre tijd te komen. Mensen zoals u en ik. Mensen zoals de juristen van ARAG die graag mensen willen helpen.

De medewerkers van ARAG werken tijdelijk bijna allemaal vanuit huis. Vanaf het begin van deze crisis houden wij ons strikt aan de voorschriften van het RIVM en de overheid. Maar nog belangrijker: wij vinden de gezondheid van onze medewerkers en hun naasten van het grootste belang. En hiermee kunnen we ook de dienstverlening aan u blijven leveren. Gelukkig hebben we de technologie én de kwaliteit van onze mensen in huis om die dienstverlening voor 100% te waarborgen. Natuurlijk houden we rekening met consequenties van het sluiten van rechtbanken en het zoveel mogelijk werken op afstand.

In de afgelopen tijd hebben wij veel juridische vragen binnen gekregen rondom de Corona. De antwoorden delen we graag met onze klanten en met Nederland. Gewoon via onze website Gratis. Elke dag breiden wij de vragen en antwoorden uit. Dus check deze webpagina geregeld. Wellicht heeft u een heel andere juridische vraag of een probleem over Corona en uw situatie. Geen twijfel: stel die vraag! Op onze website vindt u alle mogelijkheden om ons te bereiken. Gezien de drukte kan het iets langer duren maar wij geven iedereen antwoord.

Namens alle collega’s van ARAG wens ik u heel veel gezondheid en het allerbeste om deze crisis te doorstaan. Pas goed op u zelf. Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft.

Hartelijke groet,

ARAG Rechtsbijstand
Marc van Erven

CEO

Coronavirus: vragen en antwoorden

13 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus is volop in het nieuws. Dit roept bij veel mensen vragen op, bijvoorbeeld over een geplande vakantie of werk.
Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u een overzicht van de belangrijkste en meest gestelde vragen over het coronavirus.

Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wat betekent dit voor werkgevers?

30 januari 2020

De wet is per 1 januari 2020 in werking getreden en heeft als doel dat de verschillen tussen vast en flexibel werk minder groot worden èn dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Voor werkenden moet op die manier meer zekerheid ontstaan.

Slapend dienstverband? Ons advies: beëindig nog dit jaar de arbeidsovereenkomst

Bent u langer dan twee jaar ziek, maar nog wel in dienst bij uw werkgever? Of heeft u een medewerker in dienst die langer dan twee jaar ziek is? Dan is er sprake van een zogenoemd ‘slapend dienstverband’. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over deze arbeidsovereenkomsten. Op basis hiervan adviseren wij u deze arbeidsovereenkomsten voor het einde van 2019 te beëindigen. Hieronder leggen wij uit welke stappen u als werkgever of werknemer kunt zetten. En waarom het in specifieke gevallen slim is om dat dit jaar nog te regelen.

Wat is het probleem?

Volgens de wet moet de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer worden beëindigd. Veel werkgevers doen dat niet. Hierdoor ontstaan ‘slapende dienstverbanden’ en lopen werknemers de wettelijke transitievergoeding mis.

Uitspraak van de Hoge Raad

Er komt een einde aan deze situatie. De Hoge Raad oordeelt dat werkgevers moeten meewerken aan de beëindiging van dienstverbanden van langdurig zieken. De enige uitzondering op deze regel is als de werkgever kan aantonen dat er een redelijk belang is om de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Bijvoorbeeld als er reële re-integratiemogelijkheden zijn. Het niet kunnen betalen van de transitievergoeding is geen reden om de arbeidsovereenkomst te laten bestaan, omdat de werkgever volgend jaar de transitievergoeding terug kan vragen bij UWV.

Wettelijke transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend op basis van de duur van de arbeidsovereenkomst en leeftijd. Bent u langer dan 10 jaar in dienst dan tellen dienstjaren zwaarder mee in de berekening. Per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding en tellen dienstjaren boven de 10 jaar niet meer zwaarder mee. Dit betekent dat de vergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn vanaf 2020 lager wordt.

Let op deze uitgangspunten:

  • Een werknemer is twee jaar of langer ziek na 1 juli 2015
  • Er zijn geen re-integratie mogelijkheden bij de werkgever
  • Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst? Dan is het financieel aantrekkelijk in 2019 de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Bent u een werknemer met een slapend dienstverband?

In de volgende situatie raden wij u aan uw werkgever te vragen uw arbeidsovereenkomst te beëindigen:

  • De loonbetalingsplicht van uw werkgever is afgelopen
  • U ontvangt een uitkering
  • Er is geen kans op re-integratie bij uw werkgever

Bij het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst moet uw werkgever een transitievergoeding aan u betalen. Bent u langer dan tien jaar in dienst? Dan is ons advies om uw werkgever te vragen dit uiterlijk 30 december 2019 in orde te maken. Komt u er niet uit met uw werkgever en bent u bij ons verzekerd? Neemt u dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bent u werkgever en heeft u een langdurig zieke werknemer in dienst?

Is de loondoorbetalingsplicht geëindigd en zijn er geen re-integratiemogelijkheden binnen uw bedrijf? Dan kan een werknemer van u verlangen dat u de arbeidsovereenkomst beëindigt en de wettelijke transitievergoeding betaalt. U kunt dit ook zelf aan uw medewerker aanbieden. De Regeling compensatie transitievergoeding maakt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor de door u betaalde transitievergoeding. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan kunt u hiervoor vanaf 1 april 2020 een verzoek indienen bij het UWV. U kunt dit doen t/m 30 september 2020. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rijksoverheid en het UWV. Hier staat ook welke informatie u moet aanleveren.
Twee belangrijke eisen zijn:

  • Een duidelijke berekening transitievergoeding
  • Een verklaring van de bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid als de WIA-beslissing van het UWV van meer dan drie maanden geleden is

Is een werknemer langer dan tien jaar bij u in dienst? Dan adviseren wij om zelf het initiatief te nemen om de arbeidsovereenkomst met de zieke medewerker uiterlijk 30 december 2019 te beëindigen. De compensatieregeling is nu gunstiger dan wanneer u in 2020 de arbeidsovereenkomst beëindigt. Als de arbeidsovereenkomst eindigt in 2019, wordt voor het bepalen van de hoogte van de compensatie uitgegaan van de regels die tot 1 januari 2020 gelden voor de berekening van de transitievergoeding. Wacht u met beëindigen tot 2020? Dan loopt u het risico dat u enerzijds een hogere vergoeding moet betalen volgens de regels tot 1 januari 2020. En dat u anderzijds een lagere compensatie krijgt, omdat wordt uitgegaan van de hoogte van de transitievergoeding berekend volgens de regels vanaf 1 januari 2020. Het verschil kan vooral fors oplopen als de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is en ouder is dan 50 jaar.

Wilt u het allemaal nog dit jaar regelen? Biedt uw werknemer dan een beëindigingsovereenkomst aan met als uiterlijke beëindigingsdatum 30 december 2019. Heeft u nog vragen of behoefte aan advies? Als u bij ons verzekerd bent, kunt u contact met ons opnemen en dan helpen wij u graag verder.

Online team ARAG ontvangt koploper prijs toegankelijkheid

11 oktober 2019

ARAG maakt het recht voor iedereen toegankelijk. Dat is al zo sinds onze oprichting. Ook op de website wordt dit doorgetrokken. Bij de relaunch van ARAG.nl twee jaar geleden is goed gekeken naar toegankelijkheid. Maar daar is het niet bij gebleven. Het is een continu proces. Ook dit jaar zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Onze website scoort nu 80% op toegankelijkheid. 100% is ons streven. De prijs is gisteren uitgereikt aan twee afgevaardigden van het team: Satia Bansdhari en Martijn van den Heuvel. Het team bestaat verder uit Femke Marischler en Claudia Wind.

ARAG opent nieuw kantoor in Den Haag

Vijfde vestiging in Nederland

1 juli 2019

Rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG heeft vandaag een nieuw kantoor geopend in het WTC gebouw in Den Haag. In kantoor Den Haag is plaats voor 50 juristen van verschillende rechtsgebieden.

Het nieuwe kantoor is geopend omdat ARAG per 1 juli de rechtsbijstandportefeuille van Aegon, die werd uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand, heeft overgenomen. Daardoor komen ook veel medewerkers van SRK over naar ARAG. De opening van de vestiging Den Haag past in het beleid van ARAG om vestigingen op meerdere plaatsen te hebben in de nabijheid van haar klanten.

Marc van Erven, CEO van ARAG: “Wij vinden het belangrijk om onze klanten optimaal te kunnen helpen en daarbij hoort dat we op meerdere plaatsen, verspreid over Nederland, gevestigd zijn. Daarnaast is één van onze strategische pijlers ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ waarbij we graag onze medewerkers de mogelijkheid bieden om op verschillende plaatsten te kunnen werken”.

Heeft u een persvraag? Dan kunt u contact opnemen met Gert-Jan Siebelink, manager Corporate Communicatie via 06-20132064 of e-mail

Gerda de Vries-Harskamp nieuwe directeur HRM

Talentvolle opvolging uit eigen organisatie geeft HR nieuwe boost

28 mei 2019

gerda-harskamp-directeur-HR

Gerda de Vries – Harskamp maakt vanaf 15 juni deel uit van het directieteam van ARAG Nederland en gaat verdere invulling geven aan de strategische pijler ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ binnen het familiebedrijf.

Marc van Erven, CEO van ARAG: “Als familiebedrijf willen wij graag verder investeren in de huidige collega’s en hebben we een sterke behoefte aan nieuwe talenten en vaardigheden. Daarom is een van onze strategische pijlers ‘aantrekkelijk werkgeverschap’. Ons doel is om ARAG Nederland als innovatieve verzekeraar een plek te laten zijn waar (juridisch) talent graag werkt en zich kan ontwikkelen. Ik ben erg trots dat we iemand op deze positie kunnen benoemen die zichzelf vanuit ARAG heeft ontwikkeld en wens haar dan ook ontzettend veel plezier en succes in haar nieuwe uitdaging.”

Gerda de Vries – Harskamp werkt vanaf maart 2019 binnen HRM als programmanager voor het traject HR 2020 en aantrekkelijk werkgeverschap. Ze begon haar carrière bij ARAG in 2010 als Personal Assistant. In 2015 zette ze de stap naar business consultant. Vanaf 2017 tot 2019 zette zij als Manager PMO het ARAG Project Management Office op. De Vries – Harskamp: “ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen. Met al onze collega’s maken we een inspirerende reis op weg naar een nieuw ARAG. Ik heb ontzettend veel zin om daar als directeur HRM aan bij te dragen”.

Reactie ARAG op uitzending Radar van 4 maart over rechtsbijstandverzekeringen

5 maart 2019

Op maandagavond 4 maart heeft Radar een deel van haar uitzending aan dit onderwerp gewijd. In de kern ging het over het uitbesteden van rechtsbijstandzaken aan uitvoerders. Zij zouden deze op hun beurt weer uitbesteden aan freelancers tegen fixed fees.

ARAG staat ervoor om als juridisch probleemoplosser haar klanten een betaalbare toegang tot het recht te bieden met een uitstekende juridische dienstverlening. Daar werken elke dag ruim 450 juristen en advocaten op vrijwel alle rechtsgebieden keihard aan. De klantervaring wordt continu gemeten. Gemiddeld waarderen klanten de dienstverlening van ARAG met een 8,2. ARAG maakt beperkt gebruik van een aantal uitvoerders om pieken op te kunnen vangen. Wij zijn hierover altijd transparant naar onze klanten die we bij uitbesteding ook om toestemming vragen. ARAG heeft duidelijke afspraken gemaakt met haar uitvoerders om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. Wij zien toe op de kwaliteit van de dienstverlening en zijn hier ook te allen tijde verantwoordelijk voor. Het doorsluizen naar juridische onderaannemers hoort daar niet bij en is niet conform ARAG-beleid. Vanuit ARAG-perspectief herkennen wij ons daarom niet in de geschetste situaties en gedane uitspraken in het programma over rechtsbijstand.

Aegon kiest voor ARAG als nieuwe samenwerkingspartner

Klanten krijgen vanaf het derde kwartaal rechtsbijstand van ARAG

28 februari 2019

ARAG neemt vanaf het derde kwartaal de rechtsbijstandportefeuille (65.000 polissen) van Aegon over van SRK. Daarmee kiest Aegon voor een nieuwe partner voor juridisch advies en hulp voor haar klanten. Recent is door beide partijen de intentieovereenkomst getekend voor een samenwerking van vijf jaar. Er zijn met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over werkgelegenheid. Voor medewerkers van SRK is het mogelijk om hun belangstelling voor ARAG uit te spreken.

Marc van Erven, CEO ARAG: “Ik ben verheugd en trots dat wij het vertrouwen van Aegon hebben gekregen voor dit nieuwe partnership. Voor zowel Aegon als ARAG is dit een prachtige stap in de ontwikkeling van beide bedrijven. Het belangrijkst is dat we ook de klanten van Aegon de komende jaren een betaalbare en kwalitatief hoogwaardige toegang tot het recht kunnen geven. Daarnaast dat we duidelijkheid kunnen bieden aan medewerkers van SRK. Met plezier verwelkom ik hen, samen met al mijn collega’s, bij ARAG.”

In de komende periode werken beide partijen nauw samen aan de uitwerking van de overgang en de dienstverlening voor zowel klanten als medewerkers.

 
Ondertekening Arag Aegon
Carola Wijkamp-Hermsen

Carola Wijkamp-Hermsen versterkt ARAG als directeur Verzekeringen

14 februari 2019

Ervaren professional brengt customer excellence naar volgend level

Carola Wijkamp-Hermsen wordt per 1 april 2019 de nieuwe directeur Verzekeringen bij ARAG. Zij neemt als directeur veel ervaring mee van het verzekeringsbedrijf.

Marc van Erven, CEO van ARAG: “ARAG staat voor kwalitatieve dienstverlening richting haar klanten en businesspartners. Daarom ben ik erg blij dat Carola voor ARAG heeft gekozen. Ze brengt als mensenmens een brede ervaring mee, heeft een relevant netwerk en een goed gevoel voor innovatie. Een perfecte match om customer excellence naar een volgend niveau te brengen. Wij kijken met plezier uit naar een succesvolle samenwerking”.

“Met mijn keuze voor ARAG kies ik voor een mooi sterk bedrijf met grote ambities op gebied van customer excellence, innovatie en kwaliteit. Ik kijk er erg naar uit om met mijn kennis, ervaring, drive en enthousiasme een grote bijdrage te mogen leveren aan het realiseren van deze ambities. En ik kijk er vooral naar uit om dit samen te doen met het gedreven team van medewerkers!”, aldus Carola.

Marjolein Smeets per 1 maart 2019 nieuwe CTO van ARAG

4 februari 2019

Ervaren professional bouwt verder aan digitale transformatie

ARAG heeft een nieuwe Chief Technology Officer (CTO), Marjolein Smeets. Marjolein is een zeer ervaren professional met brede ervaring op het gebied van IV/ICT. Als CTO wordt Marjolein verantwoordelijk voor ICT, PMO (Project Management Office) en het programma ‘Digitale Transformatie’. “Ik ben verguld dat Marjolein voor ARAG heeft gekozen. Met haar versterken we ons bedrijf om versneld ons technologisch veranderprogramma vorm te geven. Wij zien in Marjolein een aanwinst voor ons directieteam en verheugen ons op een vruchtbare samenwerking”, aldus Marc van Erven, CEO van ARAG.

Na haar ingenieursopleiding aan de Universiteit Eindhoven heeft ze een brede ervaring opgebouwd op het gebied van IV/ ICT. Marjolein komt over van de Nationale Politie waar ze als adjunct-directeur verantwoordelijk was voor de integrale ICT-dienstverlening met als focus de portefeuille vernieuwing/ digitale transformatie. Smeets: “ARAG is volop in beweging en digitale transformatie is daarbij een van de speerpunten. Vanuit mijn kennis, ervaring en door wie ik ben, draag ik graag bij aan de veranderambities van ARAG waar de klant én kwaliteit van dienstverlening écht centraal staan”.

Marjolein Smeets

VAR fragmenten uit wedstrijd FC Utrecht-PSV

11 februari 2019

In het ARAG KNVB VAR moment van deze week niet een, maar twee fragmenten! Het gaat om de wedstrijd FC Utrecht - PSV. In fragment 1 de corner die in minuut 29 gegeven wordt. In fragment 2 zie je het moment dat Simon Gustafson (FC Utrecht) tijdens een aanval naar de grond wordt gewerkt door Denzel Dumfries.

Fragment 1

Fragment 2

Vlucht vertraagd door probleem TUI-toestel? Claim gratis uw schadevergoeding

25 januari 2019

Circa 300 Nederlandse toeristen hebben met TUIfly een recordvertraging van drie dagen opgelopen wegens pech aan het vliegtuig. De passagiers zitten sinds 22 januari vast op Curaçao en Bonaire. Is uw vlucht vertraagd vanwege dit technische probleem? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Bent u verzekerd bij ARAG? Dan kunt u gratis een claim indienen bij Flight Claim. Ga naar: flightclaim.com

Affectieschade voor naasten en nabestaanden

28 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 treedt de Wet Affectieschade in werking. Hierdoor wordt het voor naasten en nabestaanden mogelijk om een vergoeding te krijgen voor affectieschade. Tot nu toe konden alleen slachtoffers zelf aanspraak maken op smartengeld. De wet biedt nu de mogelijkheid om ook affectieschade te claimen bij ernstig letsel en overlijden. Het maximum van het te vergoeden bedrag is 20.000 euro.

Wat is affectieschade?

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld als gevolg van het verdriet door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Als dit door toedoen van een ander is veroorzaakt, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van affectieschade. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Maar het kan ook bij een medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf.

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade, wat al wel voor vergoeding in aanmerking kwam. Bij shockschade is er sprake van een directe confrontatie met een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan. Voor affectieschade is directe confrontatie geen voorwaarde.

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding?

Vergoeding is mogelijk voor onder andere de partner van het slachtoffer, (pleeg)kinderen en ouders. De hoogte van het bedrag hangt af van de relatie met het slachtoffer. In de beslissing wordt ook meegenomen of er sprake is van een ongeluk of misdrijf, het letsel ernstig of blijvend is of dat het slachtoffer is overleden

Geen terugwerkende kracht

Alleen gebeurtenissen ontstaan op of na 1 januari 2019 vallen onder de nieuwe wet. Er geldt geen inwerkingtreding met terugwerkende kracht.

ARAG in top 10 bij onderzoek VerzekeraarsinBeeld 2018

13 november 2018

afbeelding Verzekeraars in Beeld

Jaarlijks onderzoekt Verzekeraars in Beeld hoe tevreden klanten zijn over hun verzekeraar. Dit jaar scoort ARAG een 7,5. Hiermee hebben wij een plaats in de top 10 bemachtigd. Significant is de stijging op het onderdeel klantcontact. Hierop scoren wij een 8. Ook over duidelijkheid en klantgerichtheid zijn onze klanten bovengemiddeld tevreden.

Aan het onderzoek deden 49 verzekeraars mee. In totaal gaven ruim 10.000 klanten hun verzekeraar rapportcijfers voor de onderwerpen: vertrouwen, tevredenheid, klantgerichtheid, deskundigheid, duidelijkheid en contact. De uitkomsten zijn bedoeld consumenten te helpen bij het bepalen van hun keuze. Ze maken bovendien meteen duidelijk op welke punten er ruimte is voor verbetering.

ARAG Flight Claim heeft voor klanten € 400.000,- aan claims openstaan bij Ryanair

9 oktober 2018

Door de stakingen van Ryanair zijn er duizenden reizigers die geld bij de maatschappij proberen te claimen. ARAG Flight Claim start voor 1500 Ryanairklanten een procedure om hun claim betaald te krijgen. Met een gemiddelde van €325,- per claim staat er op dit moment € 400.000* open richting Ryanair. Richard Bergmans, teamleider ARAG Flight Claim: “We ervaren dat Ryanair er alles aan doet om te voorkomen dat klanten via claimbureaus - zoals wij - werken. Ze doen voorkomen alsof ze alles doen voor de klant, maar ondertussen maken zij het claimen haast onmogelijk als je geen juridische kennis hebt. Dus wil een klant kans maken dan hebben ze ons echt wel nodig. Ondanks de houding van Ryanair gaan we gewoon door in het bijstaan van klanten, omdat iedereen in principe recht heeft op tegemoetkoming bij vluchtvertraging. Waar nodig helpen wij daar graag bij!”

*Klanten hebben in totaal voor ruim 1,3 miljoen euro aan schadevergoedingen geclaimd (bron: NOS)

LegalTech startup Appjection slaat met ARAG handen ineen

in strijd tegen onterechte verkeersboetes

14 september 2018

ARAG gaat samen met de Amsterdamse startup Appjection de strijd aan tegen onterechte verkeers- en parkeerboetes. “Door deze samenwerking bieden wij onze klanten de mogelijkheid om op eenvoudige wijze bezwaar te maken tegen onterechte boetes”, aldus Richard Faas, directeur innovatie van ARAG Nederland. Een slimme combinatie van kunstmatige intelligentie en LegalTech stelt Appjection in staat grote aantallen boetes te behandelen en bezwaren op maat te maken voor elke overtreding. “Met de service van Appjection kunnen mensen nu in twee minuten kosteloos bezwaar maken.” zegt Gerrit Jan van Ahee, founder en Chief Technical Officer van Appjection.

ARAG verbreedt contract met partnership van de VAR

30 juli 2018

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt de Video Assistant Referee (VAR) ingevoerd in de Eredivisie. ARAG heeft het huidige contract opengebroken en met toevoeging van het VAR partnership verlengd tot 2022. Een natuurlijke match, want daar waar de scheidsrechters het voetbalspel begeleiden, begeleidt ARAG het spel van de samenleving. Beiden hanteren regels, de-escaleren waar het kan en treden ferm op waar het moet.

“Wij geloven in de toegevoegde waarde van nieuwe technologie voor meer fairplay”

Marc van Erven – CEO van ARAG Nederland: “Omdat wij sterk geloven in de toegevoegde waarde van nieuwe technologie en de bijdrage aan meer fairplay, hebben wij ons ook verbonden aan het ARAG KNVB Replay Center. ARAG ziet veel overeenkomsten in de meerwaarde en toekomst van technologie binnen zowel het voetbal als juridische dienstverlening. In beide gevallen is technologie de driver van de vernieuwing, maar staat wat mij betreft de persoonlijke interpretatie en beslissing van de mens (scheidsrechter of jurist) altijd centraal.

ARAG staat op tegen bullebakken

16 april 2018

Iedereen krijgt er wel een keer mee te maken: die aannemer die zijn afspraken niet nakomt of die ene buurman die zijn schutting
een metertje op uw erf heeft gezet: Bullebakken. Ze hebben een grote mond, geld genoeg of de juiste connecties.
Maar ARAG vindt dat iedereen zijn recht moet kunnen halen. Dit is het thema van de nieuwe campagne van ARAG.
De campagne haakt ook in op de reden waarom ARAG in 1935 is opgericht. Daarom luidt onze nieuwe pay-off: ARAG voor iedereen.

Wat moet u als ondernemer weten over de AVG?

1 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wat betekent dit voor u als ondernemer en hoe gaat u op juiste wijze om met klantgegevens? Onze juristen Maarten Schipper en Nadine Breure praten u bij.

Actueel: Vliegtuig stakingen. Claim gratis uw schadevergoeding.

22 februari 2018

Medewerkers van Transavia en Air France staken. Vertrekt uw vlucht niet? Of heeft u forse vertraging? Dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Bent u verzekerd bij ARAG? Dan kunt u gratis een claim indienen bij Flightclaim.

ARAG steunt Hulphond Nederland

19 januari 2018

ARAG gaat Hulphond Nederland steunen bij de opleiding en inzet van hulphonden voor mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag. Beide partijen zijn hiervoor per 1 januari een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tot en met 2020. Onder het motto ‘Mensen kansen geven in het leven’ levert ARAG een financiële bijdrage aan de ambitie van de stichting om jaarlijks duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond.

KNVB en ARAG verlengen samenwerking

10 januari 2018

ARAG verlengt haar partnership met de KNVB Scheidsrechters tot 1 juli 2020.
Daarmee blijven we ons inzetten voor meer FairPlay binnen het Nederlandse voetbal.

“Een logische match”, aldus Marc van Erven – CEO ARAG Nederland. “Voor ARAG is het toepassen van juridische regels en
het voorkomen en oplossen van conflicten dé verbinding met het werk van de scheidsrechters. (....) Samen met de KNVB werken
aan meer FairPlay op de velden, daar gaan we voor. Dat past bij onze maatschappelijke betrokkenheid als familiebedrijf”.

Vanaf 2018 krijgt u ook vakantiegeld uitbetaald over uw overwerk uren.

4 december 2017

De Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag wordt aangepast.

Actievoorwaarden Spelregelquiz