Altijd een passende verzekering

De rechtsbijstandverzekering is naar wens samen te stellen. Zo is er voor iedereen een passende verzekering. Per verzekering zijn de conflicten beschreven waarbij wij hulp bieden. Zo bieden wij bij de Excellent verzekering in meer gevallen hulp dan bij de Basis Verzekerd en de Uitgebreid Verzekerd. Onze rechtsbijstandverzekering verzekert klanten voor de kosten die juridische conflicten met zich mee kunnen brengen, zoals een conflict met een werkgever of na een ongeluk. Wij helpen de zaken recht te zetten, en dat geeft rust en vertrouwen.

De producten op een rij

Rechtsbijstand Basis Verzekerd

Hiermee bent u verzekerd voor een aantal veelvoorkomende conflicten. Zo zijn conflicten die te maken hebben met verkeer, letsel, de woning en ontslag gedekt en ook contractuele conflicten vanaf € 1.000. Eén basispakket én een scherpe premie.
Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 15.000,- (per gebeurtenis/conflict).

Rechtsbijstand Uitgebreid Verzekerd

Hiermee kunt u zelf bepalen voor welke onderdelen u verzekerd wilt zijn. U kunt dekkingen afsluiten voor Consument & Verkeer, Wonen, Inkomen & Arbeid, Familie & Echtscheidingsmediation. Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 30.000,- (per gebeurtenis/conflict).

Rechtsbijstand Excellent Verzekerd

Bij dit product heeft u de meest complete dekking, kunt u zelf de onderdelen kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn en heeft u de hoogste limiet van € 60.000. Aanvullend op de ARAG Uitgebreid verzekerd is Contractueel plezier- en luchtvaartuigen en de tweede woning in de EU ook gedekt. Bij het onderdeel Arbeid van de module Inkomen zijn arbeidsgeschillen als statutair directeur standaard inbegrepen, en kan ook de module Fiscaal en Vermogen meeverzekerd worden. Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 60.000,- (per gebeurtenis/conflict).

Meer informatie en documenten

Informeer u goed over ARAG verzekeringen. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid wat wel en niet verzekerd is; de Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. Elke verzekeraar gebruikt dezelfde Verzekeringskaarten, zodat het makkelijk is om verzekeringen te kunnen vergelijken.

Wijzer in geldzaken is de wegwijzer met betrouwbare informatie over geldzaken.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Flexpolis en ProRechtpolis en deze 3 nieuwe verzekeringen?

Bekijk hier het vergelijkingsoverzicht van de verschillende producten.

Wat is het verschil tussen de online producten op de website van ARAG polis en de producten die de intermediair kan aanbieden?

Er geldt geen wachttijd voor de producten die een intermediair aanbiedt. ARAG hanteert wel een wachttijd van 3 maanden op de online producten. Daarnaast zijn de volgende clausules niet online afsluitbaar: Eigendom tweede huis niet voor eigen gebruik, Verhuur tweede huis niet voor eigen gebruik, Medisch uitlooprisico, Arts in Loondienst.

Hoe is de opbouw van de modules?

Basis: heeft geen modules. Dit is een pakket met een limiet van €15.000.

Uitgebreid: verzekert de reguliere risico’s voor een gemiddeld Nederlands gezin. Startmodule is Consument & Verkeer, module Familie is nieuw. Bepaalde modules en opties zijn niet niet afsluitbaar, zoals vaar- en luchtvaartuigen, Fiscaal & Vermogen, statutair directeur. Limiet is € 30.000.

Excellent: verzekert alle zaken, inclusief vaar- en luchtvaartuigen, Fiscaal & Vermogen, statutair directeur. Startmodule is Consument & Verkeer, module Familie is nieuw. Limiet is € 60.000.

Geldt er een wachttijd?

Er geldt geen wachttijd voor de producten die een intermediair aanbiedt. ARAG hanteert wel een wachttijd van 3 maanden op de online producten.

De module Familie is nieuw; wat is dat?

De module Familie bestaat uit personen-, familie- en erfrecht. Het biedt de consument meer keuzevrijheid en controle over de premie. Onder personen-­ en familierecht valt bijvoorbeeld hulp bij een conflict over adoptie, of uithuisplaatsing. Onder erfrecht valt een conflict als erfgenaam met een andere erfgenaam of met de uitvoerder van het testament.

Optioneel bij Familie is echtscheidingsmediation. Bij scheiden of stoppen met een geregistreerd partnerschap helpen wij met een mediator. Dat doen wij indien:
- De verzekerde minimaal een jaar getrouwd is / geregistreerd partnerschap heeft
- Deze dekking minimaal 3 jaar verzekerd is
- De mediator bemiddelt tussen de partners, en hiervoor betalen wij een maximumbedrag van € 3.250.

Hoeveel is het eigen risico?

Op Basis Verzekerd, Uitgebreid Verzekerd en Excellent Verzekerd zit een eigen risico naar keuze. Er kan gekozen worden voor een eigen risico van € 0, € 150 (met 5% korting) of € 300 (met 10% korting).