Over deze verzekering

De ProRechtPolis bestaat uit een zeer omvangrijke dekking voor rechtsbijstand. Al vanaf een beperkt bedrag per maand sluit u een rechtsbijstandverzekering Verkeer af. Daar kunt u een aantal opties aan toevoegen die perfect aansluiten op het dagelijkse leven. U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt verzekeren en welke dekking bij u past.

ProRechtPolis_ARAG

Meer informatie en documenten

Informeer u goed over ARAG ProRechtPolis. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd; de Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering en Wijzer in geldzaken is de wegwijzer met betrouwbare informatie over geldzaken.

Passend bij uw situatie en wensen

Stel uw rechtsbijstandverzekering samen naar uw eigen wensen. De verzekering bestaat altijd uit basismodule Verkeer. U kunt de verzekering uitbreiden met de module Consument & Wonen. Daarna kunt u uitbreiden met module Inkomen en tot slot met module Fiscaal & Vermogen.

Basismodule verkeer

Als u als automobilist deelneemt aan het verkeer bent u verplicht verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid. Toch kan het soms nodig zijn een jurist in te schakelen:

  • Voor de juiste afhandeling van de schade,
  • bij het verweer tegen een vervolging wegens dood of letsel door schuld,
  • of bij invordering van uw rijbewijs.

Deze rechtsbijstand is gedekt in de module Verkeer. De rechtsbijstandverzekering geldt overigens ook voor de inzittenden en gevolmachtigd bestuurder.

 

Ook buiten het voertuig verzekerd

Bedenk dat u ook iets kan overkomen op een andere plek dan in uw auto. Als u gewoon op straat loopt of fietst. Of in volle afdaling van de skipiste. Juridische ondersteuning bij conflicten in het verkeer (wereldwijd) zijn met deze module verzekerd.

Module Consument & Wonen

De oplossing van een juridisch probleem kan heel wat voeten in de aarde hebben. Bijvoorbeeld bij een miskoop of een onterechte rekening. Soms weigert de leverancier mee te werken en stuurt steeds opnieuw aanmaningen. Soms wordt zelfs een incassobureau ingeschakeld om u te laten betalen. Met een rechtsbijstandverzekering bent u altijd verzekerd van rechtshulp. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese Unie.

Kopen en contracten

In uw leven sluit u vele tientallen contracten af. Vaak zonder alle voorwaarden tot in detail te bestuderen. Zo heeft u abonnementen op water, gas, elektriciteit, telefonie, internet, magazines en verenigingen. En elke aankoop via internet is óók een contract. De kans bestaat dat de leverancier de overeenkomst of afspraak niet (voldoende) nakomt. Bij conflicten zonder rechtsbijstandverzekering kiezen mensen vaak eieren voor hun geld. De drempel om naar een advocaat of rechtswinkel te stappen is te hoog. Bent u wél verzekerd voor rechtshulp? Dan kunt u altijd rekenen op juridische bijstand en gratis telefonisch advies van een jurist.

Wonen en (ver)bouwen

Een van de belangrijkste bronnen van (vaak kostbare) conflicten is het eigen huis. Dat begint al bij de aankoop. Denk aan verborgen gebreken of andere onenigheid. Aan verbouwingen die verkeerd aflopen en onwillige aannemers. Daarnaast krijgt u wellicht te maken met buren, erfafscheidingen, overhangende boomtakken en parkeerproblemen. Ook voor uw tweede woning in Nederland. Steeds weer met het risico dat het geschil zich niet zonder rechtshulp laat oplossen. In al dit soort gevallen is een goede rechtsbijstandverzekering een hele zorg minder.

Module Inkomen

Bent u betrokken in een arbeidsconflict of stopt uw uitkering?Dan kunt u juridische hulp vragen met een rechtsbijstandverzekering. Ook wanneer u een conflict heeft met uw werkgever, pensioenverstrekker of uitkeringsinstantie. Dit soort situaties gaan over uw levensonderhoud waardoor snel effectieve stappen ondernomen moeten worden. De module Inkomen kan het verschil maken bij het oplossen van een conflict in uw voordeel.

Module Fiscaal & Vermogen

Naast de vergoedingen voor rechtsbijstand, biedt de ProRechtPolis® ook dekking voor fiscaal- en financieel- juridische kwesties. Bijvoorbeeld bij geschillen rond effectentransacties en conflicten met vermogensbeheerders of financieel adviseurs.

Plus belastingaanslagen

Krijgt u een in uw ogen te hoge belastingaanslag en is uw bezwaar hiertegen afgewezen? Ook het verweer tegenover de fiscus valt onder de dekking van de ProRechtPolis®. U kunt hierbij terugvallen op de expertise van onze eigen fiscaal juristen. Zij hebben veel ervaring bij de ondersteuning van vermogende cliënten.

Plus uw tweede huis in de Europese Unie

Rechtsbijstand bij juridische problemen rond aanschaf, verkoop en gebruik van een tweede huis is inbegrepen in de dekking. Inclusief problemen met makelaars, nutsbedrijven, gemeentelijke en overheidsinstanties en buren. Dit soort zaken kunnen leiden tot grote onrust en vervelende financiële consequenties. Zeker bij een vakantiehuis buiten Nederland. ARAG helpt u in het buitenland met een vergoeding tot wel €50.000 van de juridische kosten. ARAG heeft een sterk internationaal netwerk van betrouwbare juridisch adviseurs. Voor u een hele zorg minder!

Plus mediation bij echtscheiding

Ook wanneer u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan, biedt ARAG hulp. Wij bemiddelen in de vorm van mediation bij het beëindigen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Vergelijkingsoverzicht

Flexpolis versus ProRechtpolis

FlexPolis

Consument | Wonen | Verkeer | Inkomen

ProRechtPolis

Consument | Wonen | Verkeer | Inkomen

Uitbreidbaar met module Fiscaal & Vermogen waarin geschillen met betrekking tot belasting. Tweede woning in de Europese Unie en mediation bij echtscheiding zijn meeverzekerd.
Korting op zaakbehandeling wanneer zaak niet gedekt is (ARAG Legal Services)
Mogelijkheid eigen risico van € 100 per zaak met premievoordeel van 7%
Optie om burenrecht, arbeidsrecht en motorrijtuigen uit te sluiten
Alleenstaandenkorting (5%)
Dekking voor tweede woning in Nederland (eigen gebruik)
Dekking voor plezier- en luchtvaartuigen
Dekking voor geschillen als statutair directeur
Maximum externe kosten in de Europese Unie als er is afgesloten via intermediair* € 15.000 € 50.000
Maximum externe kosten bij module inkomen als statutair directeur* € 22.500
Kostenlimiet als u volgens de wet niet verplicht bent voor een gerechtelijke of administratieve procedure een advocaat in te schakelen, maar toch een deskundige van buiten ARAG wenst Keuze uit een limiet van € 3.000, € 6.000 en € 12.000 met een eigen bijdrage van € 250 Keuze uit een limiet van € 3.000, € 6.000 en € 12.000 met een eigen bijdrage van € 250
Legenda
Inclusief