Leestijd: 2 minuten

Meestgestelde vragen over verbouwen

Hoe kan ik een aannemer in gebreke stellen?

Stuur een brief aan de aannemer. Beschrijf hierin welke gebreken er zijn. Let op dat u de woorden ‘in gebreke stellen’ in de brief zet (schrijf bijvoorbeeld ‘met deze brief stel ik u in gebreke’ ). Vergeet niet de tijd in de brief te vermelden die de aannemer krijgt om het te herstellen. Verstuur de brief aangetekend en per gewone post en bewaar het verzendbewijs.

Wat als de aannemer weigert iets in het verslag van oplevering te zetten?

Vraag hem de fout alsnog erin te zetten, maar met zijn bezwaar erbij. Weigert hij dat ook? Stuur dan een e-mail aan de aannemer op de dag van de oplevering. Beschrijf daarin zo precies mogelijk wat er niet klopt, en dat de aannemer dit niet in het verslag wil zetten. Op die manier kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan de fout toch in het verslag te krijgen.

Moet ik altijd een bouwvergunning aanvragen?

Meestal moet u voor het verbouwen of bouwen van een huis een bouwvergunning aanvragen. Er zijn een paar uitzonderingen. De uitzonderingen staan in het Besluit Omgevingsrecht, vanaf hoofdstuk twee. Staat uw verbouwingsplan of bouwplan niet in de lijst? Dan moet u een bouwvergunning aanvragen.

Mag een aannemer zomaar extra kosten in rekening brengen?

Dat mag onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als er sprake is van:
- Meerwerk. Een aannemer moet dan bewijzen dat hij aanvullende werkzaamheden heeft verricht. En dat hij daarvoor opdracht heeft gekregen. Is er vooraf geen prijsafspraak gemaakt voor de extra werkzaamheden? Dan kan de aannemer volgens de wet aanspraak maken op een gebruikelijk of redelijk loon.
- Kostenverhogende omstandigheden, zoals snel gestegen grondstofprijzen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de bouwvergunning die mijn buren hebben gekregen?

Wordt er nabij uw woning gebouwd of verbouwd en bent u hier op tegen? U mag een bezwaar indienen tegen de bouwvergunning. U moet dat wel binnen 6 weken na het verlenen van de vergunning doen. U mag dan eerst een pro forma bezwaarschrift indienen. Daarin legt u duidelijk uit dat het om een pro forma bezwaar gaat. Dan hoort u van de gemeente binnen welke termijn uw toelichting ingediend moet zijn. Dat is uw definitieve bezwaarschrift. Als uw bezwaar op de bouwvergunning wordt afgewezen kunt u nog naar de bestuursrechter stappen. Helpt dat ook niet kunt u naar de Raad van State gaan.

Hoe moet ik omgaan met stelposten?

Als u nog keuzes moet maken over bijvoorbeeld de keuken, of de badkamer krijgt u te maken met stelposten. Een stelpost is een voorlopig bedrag dat in de begroting staat van de bouw of verbouwing. De echte kosten zijn dan nog niet zeker. U hoort pas later wat de echte kosten zijn, vaak een stuk hoger dan in de stelpost staat. Dan moet u dus bijbetalen. Om die reden is het wenselijk om stelposten zoveel mogelijk te voorkomen.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten

Tips van onze juristen

Zet afspraken met de aannemer altijd op papier

  • Ook tussentijdse aanpassingen.
  • Schrijf de afspraak op, beschrijf het werk en de afgesproken prijs en stuur deze per brief of e-mail naar de aannemer.
  • Vraag de aannemer om de afspraken te bevestigen.

Zet een voorbehoud van financiering in de overeenkomst

  • Moet u een lening afsluiten voor de verbouwing? Zet dan een voorbehoud van financiering in de overeenkomst met de aannemer.
  • Daarmee kunt u de overeenkomst ontbinden als uw aanvraag voor een lening wordt afgewezen.

Leg alles vast bij de opleveringskeuring

  • De oplevering is voor de wet een belangrijk moment. Vanaf dan is niet meer de aannemer aansprakelijk, maar uzelf. Tenzij er sprake is van verborgen gebreken, die niet zichtbaar waren bij de oplevering.
  • Controleer goed of alles klopt met de afspraken in de overeenkomst.
  • Ziet u fouten? Zet die dan in het verslag van de oplevering.
  • Zijn er fouten die niet in het verslag komen? Dan gaat de wet ervan uit dat u ze heeft geaccepteerd. De aannemer is dan niet meer aansprakelijk.

Meer over verbouwen

Tips verbouwen

Tips (ver)bouwing van uw huis

Laat de bouw of verbouwing van uw woning zonder problemen verlopen met deze handige en praktische tips.

 
Oplevering woning

De oplevering van uw huis

Tot aan de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor eventuele fouten. Vanaf de oplevering bent u zélf aansprakelijk.

 
jonge vrouw staart voor zich uit

Klantverhaal: 'Hij heeft alles verprutst'

Hanna procedeert tegen haar aannemer. In dit verhaal vertelt zij zelf wat er allemaal misging tijdens haar tuinverbouwing.