Leestijd: 1½ minuut

De aannemer moet uw woning bouwen binnen de tijd die u met hem heeft afgesproken. Dat heet de bouwtijd. U heeft recht op een schadevergoeding als de aannemer de woning niet afkrijgt binnen de bouwtijd die in de overeenkomst staat. Maar de bouwtijd berekenen gaat misschien anders dan u denkt. Wanneer de bouw klaar moet zijn, hangt van een aantal dingen af.

Wanneer begint de bouwtijd

De bouwtijd is de tijd die nodig is om de woning te bouwen. Dit is vastgesteld in de overeenkomst. Vaak begint de bouwtijd als de aannemer de vloer van de begane grond gereed heeft. Dit is vaak later dan de datum waarop u de overeenkomst met de aannemer heeft getekend.

Aantal werkbare dagen

De bouwtijd bestaat uit een aantal werkbare dagen. De dagen dat de aannemer normaal gesproken werkt. Weekenden en feestdagen tellen niet mee in de bouwtijd. En als het slecht weer is, telt een dag ook niet meer want de aannemer werkt dan niet. Gemiddeld heeft een jaar zo’n 180 werkbare dagen. Als de bouwtijd 120 dagen is kan dit ongeveer 8 maanden duren.

Wat is een onwerkbare dag?

Als de aannemer zijn werk niet kan doen door slecht weer is dit een onwerkbare dag. Dat betekent dat de aannemer, het grootste deel van zijn werknemers en machines, minimaal 5 uur het niet kunnen doen door slecht weer. Deze dagen tellen niet mee in de bouwtijd. U kunt nagaan welke dagen onwerkbaar waren

Meerwerk

Heeft u opdracht gegeven voor extra’s? Dit heet meerwerk. Als u hiervoor kiest kan dit de bouwtijd verlegen. Dit is het recht van de aannemer.

0,025% van de aanneemsom per dag

In de meeste overeenkomsten staat een vaste afspraak over schadevergoeding. Dat is 0,025% van de aanneemsom per dag. Het is dus geen vergoeding voor schade die u misschien echt heeft. U mag deze schadevergoeding verrekenen met bedragen die u nog aan de aannemer moet betalen. In sommige overeenkomsten staat een vast bedrag per werkdag als schadevergoeding.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.