Als u samenwoont in een huurwoning betekent dit niet dat u allebei officieel huurder bent. Het huurcontract staat meestal op naam van een van beiden. Degene op het huurcontract is dan de huurder. De ander in principe niet: die heeft dan ook geen rechten en plichten tegenover de verhuurder. Soms is er wel sprake van ‘samenhuur’ of ‘medehuur’.

Rechten en plichten bij samenhuur

Ondertekent u samen een huurovereenkomst, dan bent u allebei huurder. Dan is er sprake van “samenhuur.” U bent allebei hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur en het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als er bijvoorbeeld een huurschuld is, kan de verhuurder bij één samenhuurder de hele huurschuld innen. U bent dus niet voor de helft verantwoordelijk, maar voor alles.

Als samenhuurder gelden uw rechten en plichten ook als u niet meer in de huurwoning woont, maar de andere samenhuurder nog wel. Wilt u hiervan af, dan moet u samen met de andere huurder(s) de huurovereenkomst opzeggen. U kunt niet alleen opzeggen. Wilt u dit toch om zo niet langer verantwoordelijk te zijn? Soms vindt een verhuurder het goed als één samenhuurder opzegt en de andere samenhuurder het huurcontract voortzet. U kunt die overleggen met uw verhuurder.

Rechten en plichten als medehuurder

Ondertekent één van u beiden de huurovereenkomst? En bent u geregistreerd partners of getrouwd? De partner die de handtekening heeft gezet is dan de ‘huurder’. En de partner die geen handtekening heeft gezet ‘medehuurder’. Dit is in de wet vastgelegd. U blijft medehuurder zolang u in dezelfde woning woont en samen een huishouden hebt. De medehuurder dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Vertrekt de huurder? Dan wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit is ook zo als u pas getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten nadat u voor de huurovereenkomst heeft getekend.

Verzoek medehuurderschap indienen

Een andere medebewoner is niet automatisch medehuurder. Bijvoorbeeld als u samenwoont als partner maar u bent niet getrouwd en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap. U heeft dan geen rechten en plichten. U kunt wel medehuurder worden. Als huurder en medebewoner dient u daarvoor een verzoek in bij de verhuurder. De voorwaarde is dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.

Verhuurder niet akkoord met medehuurderschap

De verhuurder moet binnen drie maanden een schriftelijk akkoord geven op uw verzoek. Als hij dit niet heeft gedaan kunt u naar de rechter gaan en een vordering instellen. Deze vordering kan de rechter afwijzen als u als medebewoner niet twee jaar in dezelfde woning hebt gewoond, de medebewoner niet in staat is om de huur te voldoen of het verzoek alleen maar wordt gedaan om de medebewoner snel huurder te laten worden. Er is dan sprake van misbruik van de regeling.

Overlijden huurder

Wanneer de huurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch de huurder. De medehuurder kan gewoon in de woning blijven wonen.

Woonde de overleden huurder samen met iemand die geen medehuurder is? Dan kan de medebewoner aan de rechter vragen om hem huurder te maken. Dit verzoek moet u doen binnen zes maanden na het overlijden van de huurder.
De rechter kan uw verzoek afwijzen als u niet kunt bewijzen dat de woning uw hoofdverblijf is of als u niet kunt aantonen dat u met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. Uw verzoek wordt ook afgewezen als u alleen de huur niet kan betalen of als u geen huisvestingsvergunning krijgt.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.