Plichten huurder

In uw huurwoning moet u zelf het klein en dagelijks onderhoud voor uw rekening nemen. Dat is bijvoorbeeld het schoonmaken, witten en behangen van de woning. Maar denk ook aan het onderhouden van de tuin, het gangbaar houden van scharnieren en het leegmaken van goten en regenpijpen. Ook bent u als huurder verplicht om kleine gebreken te herstellen, zoals het vernieuwen van een kapotte lamp, het ontluchten van de cv-ketel of het repareren van schade in de woning die u zelf heeft veroorzaakt.

Plichten verhuurder

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit is bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, onderhoud van installaties voor gas, water, licht en technische voorzieningen. Op de website van de Rijksoverheid is een compleet overzicht
te vinden. Wij noemen dit het Besluit Kleine Herstellingen.

Is er onderhoud nodig aan uw huurwoning? En is dit een taak van de verhuurder, maar doet hij dit niet of niet tijdig? Dan is er sprake van achterstallig onderhoud. Naast herstel kunt u dan ook huurvermindering vorderen bijvoorbeeld. U mag alleen nooit zelf de huur verminderen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.