22 april 2020

Loopt het tijdelijke contract van uw huurwoning binnenkort af? Dat kan tijdens de coronacrisis heel vervelend zijn. Met een nieuwe spoedwet kunt u uw verhuurder vragen het contract voor een korte periode te verlengen.

Tijdelijk contract verlengen

Verloopt uw huurcontract tussen 1 april en 30 juni 2020? Dan kan uw verhuurder het huurcontract verlengen met één, twee of maximaal drie maanden. Tot uiterlijk 1 september 2020. Dat betekent dat u iets langer de tijd heeft om een andere woonruimte te vinden.

Tijdelijk contract of onbepaalde tijd

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren. Bij deze tijdelijke huurcontracten kunnen verhuurders het huurcontract tegen het einde van de bepaalde tijd beëindigen, zonder verdere reden. De verhuurder moet de huurder hierover maximaal drie maanden en minimaal een maand voor het einde van het huurcontract schriftelijk informeren. Doet de verhuurder dit niet? Dan wordt het huurcontract omgezet naar een huurcontact van onbepaalde tijd met volledige huurbescherming.

Verzoek indienen bij verhuurder

De spoedwet maakt het voor de huurder en verhuurder mogelijk om het huurcontract tijdelijk te verlengen, zonder dat het een huurcontract voor onbepaalde tijd wordt. Wilt u als huurder het tijdelijke contract verlengen? Dan dient u binnen een week na de huuropzegging van de verhuurder een verzoek in. De verhuurder mag de verlenging alleen weigeren als hij of zij de woning:

  • verkocht heeft en zich verplicht heeft de woning vrij van huur over te dragen.
  • opnieuw verhuurd heeft en die huurovereenkomst ingaat.
  • zelf wil betrekken en geen andere woonruimte heeft.
  • wil renoveren of slopen. Dit is dan niet mogelijk zonder beëindiging van de huur. En hij heeft zichzelf verplicht om de woning aan een derde partij vrij van huur ter beschikking te stellen.
  • Of als u zich niet als een goede huurder heeft gedragen.

De verplichtingen van de verhuurder die het einde van de huurovereenkomst noodzakelijk maken, moeten voor 1 april 2020 zijn gedaan.

Verhuurder keurt verzoek niet goed

Wilt uw verhuurder niet dat u langer blijft? Dan moet hij of zij dit binnen een week na uw verzoek aan u laten weten. Doet hij of zij dit niet, dan ligt de verlenging in beginsel vast. Als de verhuurder uw verzoek afwijst, dan kunt u de stap naar de rechter maken om het contract toch te verlengen.

Verplicht informeren over spoedwet

De spoedwet is goedgekeurd en geldt per 25 april 2020. Als de coronacrisis langer duurt, dan kan de spoedwet verlengd worden. Uw verhuurder moet u verplicht vertellen over deze spoedwet en de mogelijkheid tot verlengen. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als hij of zij dat niet doet.

Lucht voor huurders

De spoedwet kan wat lucht geven aan huurders die door de coronacrisis moeilijk een nieuwe woning vinden. Deze optie geldt alleen niet voor elke huursituatie. In sommige gevallen kan de verhuurder niet verplicht worden om het contract tijdelijk te verlengen. Ook moet u als huurder snel in actie komen: dien binnen een week na de huuropzegging een verzoek om verlenging in.

Martijn van der Veen - jurist Bouw- en Huurrecht

Jurist Bouw- en Huurrecht Martijn van der Veen

Ik vind het belangrijk om niet enkel het juridische probleem, maar juist de beste oplossing voor de persoon te vinden.

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk onze andere juridische hulpbronnen