Leestijd: 1½ minuut

6 april 2020

In deze tijden van woningkrapte is het niet eenvoudig om een leuke woning te kopen. De huidige coronacrisis brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Sommige kopers (en verkopers) willen de koopovereenkomst graag opzeggen. Kan dat?

Bindende afspraken in overeenkomst

Bij de koop van een woning tekenen koper en verkopen meestal een ‘voorlopig koopcontract’. Die term suggereert een bepaalde vrijblijvendheid. Maar is de koopakte eenmaal door beide partijen getekend, dan zijn zowel de koper als de verkoper daaraan gebonden. Wel heeft de koper nog gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid om onder de overeenkomst uit te komen. Naast de drie dagen bedenktijd, bevat de overeenkomst vaak een ontbindende voorwaarde voor als de koper de financiering niet op tijd regelt. Lees hier meer over het koopcontract.

Koopovereenkomst en coronavirus

Kunnen de koper en verkoper geen beroep meer doen op een ontbindende voorwaarde? Dan zitten beide partijen vast aan de overeenkomst. De koper is dan verplicht om op de afgesproken datum aan de eigendomsoverdracht mee te werken. De coronacrisis zal daar niet snel verandering in brengen. Onzekerheid over de toekomst is in ieder geval geen geldige reden om de koopovereenkomst ongedaan te maken.

Afspraken voor (ver)koop nakomen

Toch kan het coronavirus een rol gaan spelen bij de nakoming van koopcontracten. Bijvoorbeeld als een koper door de coronacrisis plotsklaps geen inkomsten meer heeft en de hypotheek niet rond weet te krijgen. Of een verkoper die thuis in quarantaine zit en daardoor niet op tijd de woning kan opleveren. Komt een partij zijn verplichting(en) niet na? Dan kan de andere partij – na het versturen van een brief met een ingebrekestelling - de overeenkomst ontbinden, omdat die partij de afspraken niet nakomt.

Overmacht door coronavirus

Kan het niet nakomen van de afspraak aan de partij in kwestie worden toegerekend? Dan kan de andere partij meestal ook aanspraak maken op een contractuele boete van tien procent van de koopsom. Die boete krijgt de tekortkomende partij niet als hij zich met succes op overmacht beroept. Het hangt af van de concrete feiten en omstandigheden van het geval of dat mogelijk is. Als we kijken naar eerdere uitspraken van de rechter, dan wordt er bij gezondheidsrisico’s eerder een beroep op overmacht aangenomen bij dan financieel onvermogen. In de toekomst moet blijken in hoeverre een beroep op overmacht geldt voor gevolgen van het coronavirus.

Sander Harpman

Sander Harpman - senior jurist Vastgoedrecht

Sander Harpman

Het helpen van mensen bij hun juridische problemen geeft heel veel voldoening, iedere (werk)dag opnieuw.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over aankoop en verkoop

Kopers nieuwbouwwoning krijgen meer bescherming tegenover aannemers

Kopers nieuwbouw meer beschermd

Per 1 januari 2021 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan.

Terugtrekken koop woning

Mondelinge overeenkomst

In principe is een mondelinge overeenkomst net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst.

Alles wat u moet weten over het koopcontract van uw huis

Het koopcontract van uw huis

Het koopcontract is een document waar u alle belangrijke afspraken over de koop of de verkoop van een woning zet.