Als u langdurig ziek bent moet u samen met uw werkgever er alles aan te doen om snel weer aan het werk te kunnen. Een bedrijfsarts of arboarts kan helpen. Uw werkgever schakelt deze in.

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij uw re-integratie en heeft kennis en ervaring om uw terugkeer naar de werkvloer goed te begeleiden. De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op gebied van werk en gezondheid en heeft toegang tot medische informatie die nodig is voor uw re-integratie.

Wat doet de bedrijfsarts?

  • Beoordeling of u door ziekte arbeidsongeschikt bent
  • Inschatting duur herstel en re-integratietraject
  • Advies over maatregelen of behandeling voor bevordering herstel
  • Beoordelen of u eigen werk of passend werk kunt doen
  • Advies over werkhervatting
  • Probleemanalyse en plan van aanpak
  • Voortgangscontrole
  • Actuele beoordeling voor een WIA-aanvraag

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.