Zowel u als uw werkgever hebben wettelijke verplichtingen als u ziek bent. Samen bent u verantwoordelijk er alles aan te doen om te voorkomen dat u blijvend arbeidsongeschikt wordt.

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een goed verloop van het re-integratietraject. Er zijn een aantal verplichtingen voor uw werkgever:

Begeleiding door bedrijfsarts

  • Beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent
  • Maakt een inschatting van de duur en wat nodig is voor uw herstel
  • Adviseert over terugkeer in eigen functie of mogelijk (tijdelijk) passend werk
  • Adviseert over de benodigdheden om het eigen of passend werk uit te kunnen voeren

Bevorderen van werkhervatting

Uw werkgever moet er alles aan doen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Met als uitgangspunt terugkeer in uw eigen functie. Is dit niet mogelijk? Dan moet uw werkgever kijken of er passend werk voor u is. Is dit ook niet mogelijk? Dan moet u geholpen worden bij het vinden van werk bij een andere werkgever, vaak wordt hierbij een re-integratiebureau ingeschakeld.

Bijhouden re-integratieverslag

In een re-integratieverslag houdt uw werkgever het verloop van uw ziekteverzuim bij. In dit verslag staan ook de probleemanalyse van de bedrijfsarts en het plan van aanpak met daarin het doel van de re-integratie. De volgende onderwerpen komen aan bod in het re-integratieverslag.

flowchart-onderwerpen-re-integratieverslag

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.