Als u ziek bent en niet kunt werken heeft u twee jaar recht op loondoorbetaling. In de wet staat dat u recht heeft op 70% van uw loon. Komt uw loon onder het minimumloon uit? Dan heeft u in het eerste jaar dat u ziek bent minstens recht op het minimumloon. Als u meer verdient dan het maximum dagloon heeft u recht op 70% hiervan.

Hoe lang krijgt u doorbetaald als u ziek bent

De eerste twee jaar heeft u recht op loondoorbetaling. Wordt u na uw herstel maar binnen vier weken weer ziek, dan worden de periodes bij elkaar opgeteld.

Uw werkgever is verplicht u te begeleiden bij de re-integratie. Is dit niet het geval, kan het UWV na 2 jaar ziekte een loonsanctie opleggen. Dan moet uw werkgever maximaal 52 weken langer uw loon betalen gedurende uw ziekte.

Wanneer stopt de loonbetaling?

Uw werkgever moet u eerst informeren en waarschuwen voor hij uw loondoorbetaling mag stoppen. Redenen om uw loondoorbetaling te stoppen zijn:

  • U belemmert of vertraagt uw herstel
  • U werkt niet mee aan re-integratie
  • U werkt niet mee aan het opstellen van een plan van aanpak
  • U werkt niet mee aan controles door de bedrijfsarts

Werkt u niet mee aan controles van de bedrijfsarts? Dan heeft u pas recht op uitbetaling als de bedrijfsarts of de verzekeringsarts van het UWV heeft vastgesteld dat u ziek bent.

Wat als u twee jaar of langer ziek bent?

Bent u twee jaar of langer ziek? En kunt u niet of slechts gedeeltelijk werken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Dit beslist het UWV. Hoe dit in z'n werk gaat leest u in dit artikel over uw recht op een uitkering.

Gratis voorbeeldbrief

Verzoek doorbetaling loon tijdens ziekte

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw wens.
  • En verstuur de brief als het nodig is.