Als u en uw werkgever een geschil hebben over uw ziekmelding, arbeids(on)geschiktheid of re-integratie kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Stel u bent ziek en uw werkgever vindt dat u kunt werken. In uw eigen functie of in de vorm van passend werk. Of u vindt dat u kunt werken terwijl uw werkgever vindt dat u nog arbeidsongeschikt bent. Als u er samen niet uitkomt kan een deskundigenoordeel van het UWV uitkomst bieden.

Waarover kan het UWV oordelen

  • Of u arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt bent
  • Of er passend werk is bij uw werkgever
  • Spant uw werkgever zich voldoende in voor re-integratie
  • Doet u zelf voldoende voor re-integratie

Deskundigenoordeel aanvragen

Bij het UWV kunt u het formulier ‘aanvraag deskundigenoordeel werknemer’ vinden. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met de juridisch specialisten van ARAG om helderheid te verschaffen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.