Als u recht heeft op loon, heeft u ook recht op vakantiedagen. U heeft jaarlijks minimaal recht op vier keer het aantal gewerkte uren per week. Dit is wettelijk vastgesteld. Als u 40 uur per week werkt, heeft u recht op minimaal 20 dagen vakantie. Staat er in uw contract of cao meer dagen? Dan zijn dit bovenwettelijke dagen.

Regels voor het opnemen van vakantiedagen

Als werknemer bepaalt u wanneer u uw vakantiedagen opneemt. U heeft recht op minimaal twee weken aaneengesloten of twee keer een week vakantie.

Vakantie vraagt u schriftelijk aan en mag alleen geweigerd worden bij zwaarwegende redenen. Reageert uw werkgever niet binnen twee weken op uw aanvraag, dan is de vakantie vastgesteld. Wanneer uw werkgever een goedgekeurde vakantie alsnog intrekt, moet hij de ontstane schade vergoeden. Een paar regels over uw vakantiedagen:

  • Uw werkgever is verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vakantiedagen
  • Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin zij zijn opgebouwd
  • Gezond of arbeidsongeschikt, u heeft recht op het wettelijk aantal vakantiedagen
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan moet u het aantal uren opnemen dat u in de normale situatie zou werken

Vervallen van wettelijke vakantiedagen

6 Maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd vervallen wettelijke vakantiedagen. Er zijn uitzonderingen:

  • Bent u volledig ziek, en niet in staat om te re-integreren, dan vervallen uw vakantiedagen niet
  • U heeft met uw werkgever andere afspraken gemaakt over de vervaltermijn

Kunt u uw vakantiedagen afkopen?

Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen af te kopen of uit te laten betalen. Daarom mogen vakantiedagen ook niet opgenomen worden in het uurloon.

Het afkopen van bovenwettelijke vakantiedagen is alleen mogelijk als dit in uw arbeidscontract of cao is opgenomen.

Eindigt uw dienstverband en heeft u vakantiedagen uitstaan? Uw werkgever moet deze uitbetalen.

Gratis voorbeeldbrief

Verzoek betaling ziekengeld

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw situatie.
  • Verstuur de brief.